Odpoved akcije Brezplačni delovni zvezki za družine s petimi in več otroki

Škofijska Karitas Ljubljana družine s petimi ali več otroki obvešča, da je izvedba letošnje akcije Brezplačni delovni zvezki za družine s petimi in več otroki odpovedana. Sodelujoče založbe, ki so zadnjih nekaj let vsako leto zapored podarile delovne zvezke, so namreč sporočile, da je »zaradi sprejemanja novega pravilnika o učbenikih njihov obstoj negotov in so začasno primorane v ukinjanje tudi vseh družbeno koristnih akcij.«

Začetki akcije

Pobudo za akcijo Brezplačni delovni zvezki za družine s petimi in več otroki je leta 2005 dal gospod Rok Kvaternik iz Založbe Rokus. Letos so se pripravljali na njeno sedmo izvedbo. V prvem tednu junija so bili običajno na voljo obrazci za prijavo. Prijave, na katerih so starši iz celotne Slovenije v skladu s šolskimi seznami navedli želene delovne zvezke iz ponudbe sodelujočih založb, so zbirali do sredine julija. Na osnovi prijav so založbe zagotovile delovne zvezke, ki so jih sodelavci Škofijske Karitas Ljubljana v avgustu družinam razdelili osebno, bolj oddaljenim pa so jih poslali po pošti.

Podatki o uspešnosti akcije v preteklih letih

Z naslova omenjene akcije je Škofijska Karitas Ljubljana delovne zvezke leta 2005 razdelila štiriintridesetim, leta 2006 stoštiriintridesetim, leta 2007 stošestinšestdesetim, leta 2008 dvestodevetim, leta 2009 tristošestim (vrednost podarjenih delovnih zvezkov je tedaj znašala 36.208,14 €) in leta 2010, kljub omejitvi glede na dohodek na družinskega člana (do 30 % povprečne plače), tristoosmim družinam oziroma 812 osnovnošolcem v skupni vrednosti 36.738,00 €. Letošnja pričakovanja Letos so pričakovali okrog 350 prošenj in upali, da bodo lahko pomagali več kot 1.000 otrokom, saj sta se akciji nameravali pridružiti še dve večji založbi. Vrednost podarjenih delovnih zvezkov bi prvič presegla 40.000,00 €. Člani nekaterih družin, dosedanjih prejemnic delovnih zvezkov, so se letos že zanimali za izvedbo akcije, nekateri pa so celo poslali izpolnjene prijave na lanskoletnih obrazcih, saj so stiske nekaterih družin letos očitno večje, kot so bile v preteklem letu.

Zahvala za dosedanje sodelovanje

Sodelavci Škofijske Karitas Ljubljana se zahvaljujejo vsem založbam, ki so v preteklih šestih letih prispevale brezplačne delovne zvezke. Med njimi so bile: 1. Ataja d. o. o., Trpinčeva ulica 96, Ljubljana; 2. Debora d. o. o., Lipahova ulica 23, Ljubljana; 3. Didakta d. o. o., Kranjska cesta 13, Radovljica; 4. i 2 d. o. o., Koprska ulica 94, Ljubljana; 5. Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana; 6. Modrijan založba, d. o. o., Poljanska cesta 15, Ljubljana; 7. Tehniška založba Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana; 8. Založba Rokus Klett d. o. o., Stegne 9 b, Ljubljana; 9. Založba Tangram, Dolenjska cesta 242 b, Ljubljana. Zahvaljujejo se tudi podjetju Jampak d. o. o., ki je podarjalo kartonsko embalažo in založbi Družina d. o. o., ki je za razdeljevanje delovnih zvezkov zagotovila ustrezne prostore.

Pogled v prihodnost

V imenu družin z več otroki upajo, da se bodo razmere uredile in da bodo z zelo dobro sprejeto in učinkovito akcijo Brezplačni delovni zvezki za družine s petimi in več otroki nadaljevali v prihodnjem letu. K temu jih zavezujejo tudi številne zahvale, ki so jih dobivali vsako leto. Ena izmed njih se je glasila takole: »Rada bi se vam zahvalila za vse, kar ste naredili v zvezi s temi zvezki! Res zelo prijazno. Obveščali ste nas, vse razložili in velikodušno ponudili svoje usluge. Zelo dobro dene tak način, ki je prijazen in nas prosilcev ne poniža.«

Dodatne informacije na sedežu Škofijske Karitas Ljubljana na Poljanski cesti 2 v Ljubljani, tel. 01/439–21–30, e-naslov: [email protected]