Slovenska karitas v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS začenja z izvedbo projektov pomoči otrokom in ženskam v Ruandi in Burundiju

Na Slovenski karitas smo v sodelovanju s slovenskima misijonarkama, ki delujeta na revnih podeželskih območjih v Ruandi in Burundiju, v juniju 2015 – v Evropskem letu za razvoj, začeli z izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki bosta v teh dveh državah daljnoročno pripomogla k boljšim osnovnim pogojem za življenje ljudi in k zmanjšanju revščine. Projekta, ki sta nastala na podlagi potreb lokalnega prebivalstva, bosta potekala v letih 2015 do 2017 pod naslovoma »Izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v SV Ruandi« ter »Zagotovitev trajnostnih kapacitet za osnovnošolsko izobraževanje otrok iz kraja Nyangungu v Burundiju«. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje zadeve RS, in sicer projekt v Ruandi v vrednosti 80.000 EUR, projekt v Burundiju pa v vrednosti 110.000 EUR. Slovenska karitas pa bo k obema projektoma preko akcije Za srce Afrike skupaj pripevala 43.300 EUR. Več o projektih v nadaljevanju.

Projekt »Izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v SV Ruandi« poteka v partnerskem sodelovanju z lokalno organizacijo Filles de la Charite v Ruandi (skupnost sester usmiljenk) in sicer z enotama v krajih Mukungu in Musangu v okviru katerih delujeta zdravstvena centra, ki oskrbujeta 37.000 ljudi. Stopnja rodnosti je v teh revnih podeželskih krajih visoka in starši težko nahranijo in šolajo vse otroke. Zaradi neozaveščenosti še vedno 50 % žensk rojeva doma in zato številne zaradi zapletov pri porodu umrejo. Problem je tudi visoka stopnja podhranjenosti (do 50 %) in bolezni otrok od 0 do 5 let, predvsem povezanih s pomanjkljivo higieno. Glavni namen projekta je odgovoriti na te potrebe ljudi. V okviru obeh zdravstvenih centrov bo lokalni kader izobraževal pare o načrtovanju družine, ozaveščal matere o reproduktivnem zdravju in negi novorojenčkov, v Mukungu se bo obnovil in povečal tudi porodniški del, nudila se bo redna zdravstvena vzgoja materam o pravilni prehrani in higienski oskrbi otrok, materam s podhranjenimi otroci pa bodo zagotovili semena, jih naučili domače izdelave mila, nekatere bodo naučili tudi šiviljstva. Projekt bo spremljala misijonarka v Mukungu, s. Vesna Hiti, s katero Slovenska karitas sodeluje že dlje časa.

Projekt »Zagotovitev trajnostnih kapacitet za osnovnošolsko izobraževanje otrok iz kraja Nyangungu v Burundiju« poteka prav tako v sodelovanju s sestrami usmiljenkami in sicer z enoto v kraju Rwisabi v Burundiju v okviru katere deluje slovenska misijonarka s. Bogdana Kavčič. V kraju Nyangungu, ki leži v bližini Rwisabija, je 2012 hud vihar močno uničil osnovno šolo, 12 učilnic zidanih iz blata je ostalo brez strehe, kasneje pa jih je še dodatno uničil dež. Staršem je začasno uspelo pokriti le 4 razrede. Ker je prostora premalo, mnogi šoloobvezni otroci iz tega kraja tako že 3 leta ne hodijo k pouku. Glavni namen projekta je tako zgraditi in opremiti novo osnovno šolo z 12 učilnicami za 720 otrok in zbornico za učitelje. Nova šola, kjer se bo predvidoma pouk za vse otroke začel v septembru 2016, bo zgrajena trdno iz žgane opeke, tako da jo v prihodnje vremenske ujme ne bodo mogle uničevati. Poleg šole se bodo zgradile tudi sanitarije za deklice in dečke (12 WC-jev) ter namestila dva 10.000-litrska rezervoarja za oskrbo učencev s pitno vodo. V vsa dela v povezavi z gradnjo šole bodo vključeni domačini, ki bodo s tem dobili tudi priložnost za delo in preživetje družin. Projekt bo daljnoročno prispeval k povečani stopnji pismenosti mladih, k boljšemu zdravju in zmanjšanju revščine v kraju Nyangungu v Burundiju.

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske Karitas

Več informacij: [email protected]

 

MRSS znak večjiProjekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS. Besedilo izjave izraža mnenja Slovenske karitas in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.