Slovenska karitas začela z izplačevanjem finančne pomoči Vlade RS

V ponedeljek, 11. 8. 2023, je Slovenska karitas začela izplačevati pomoč iz javnih sredstev, ki jih je Vlada RS namenila vsem, ki so jih prizadela neurja (500.000 EUR) in poplave (5 mio. EUR).

Ljubljana, 12. september 2023 – Slovenijo so v drugi polovici julija 2023 prizadela huda neurja z orkanskim vetrom, hudo točo in močnimi padavinami, ki so na določenih območjih Slovenije povzročila obilo škode, v začetku avgusta pa so našo državo prizadele še najhujše poplave v zgodovini. Vlada RS je iz naslova neurij trem humanitarnim organizacijam – Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornic, Slovenski karitas in Rdečemu križu Slovenije, poverila v razdelitev 1,1 milijona evrov, iz naslova poplav pa skupno 10 milijonov evrov Slovenski karitas in Rdečemu križu Slovenije.

Do vključno 1. septembra 2023 smo zbrali 970 vlog A (pomoč po neurjih), skupno (z vlogami B) pa je bilo prejetih približno 9.500 vlog. Višina sredstev za posameznega prosilca je bila omejena na škodno stopnjo zaradi neurij po naslednjih kriterijih:

– (prva stopnja) popolnoma uničena stanovanja ali hiše,

– (druga stopnja) poškodovane strehe, ostrešja in prizadeti stanovanjski prostori,

– (tretja stopnja) zaliti kletni prostori, poškodovana infrastruktura ter fasade, okna in vrata,

– (četrta stopnja) delno odkrite strehe, uničene zaloge hrane ali kurjave ter poškodovane stene in tla.

Končni znesek škodnih zahtevkov po prejemu in pregledu vseh vlog A s strani pristojnih komisij pa presega odobrena sredstva, zato smo morali dodelitev sredstev ustrezno prilagoditi oz. vse zneske sorazmerno znižati, o čemer bodo upravičenci tudi obveščeni.

Vlada RS je za prizadete v poplavah Slovenski karitas in Rdečemu križu Slovenije poverila v razdelitev 10 milijonov evrov, višina pomoči pa bo razdeljena po treh stopnjah:

– (prva stopnja) trajno uničene hiše ali stanovanja,

– (druga stopnja) poplavljene stanovanjske etaže,

– (tretja stopnja) poplavljeni kletni prostori.

Do vključno 1. septembra 2023 smo skupno prejeli približno 8.500 vlog B, ker pa je bil iz tega naslova obseg škode manjši od prvotno ocenjenega, bomo sorazmerno povečali zneske pomoči za prvo in drugo škodno stopnjo. Ta sredstva bomo na račune upravičencev nakazovali v sredo, 13. septembra 2023.

NUJNIM informacijam je namenjen elektronski naslov [email protected].