Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri nagradnem natečaju na temo »Solidarni ob naravnih nesrečah in drugih humanitarnih krizah po svetu« – nagrade podeli predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar

Slovenska karitas v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve RS in s Platformo nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA, organizira skupaj 11. slovenske razvojne dneve. Letos poteka prvi slovenski humanitarni forum v sklopu razvojnih dni, na katerem bodo predstavljeni razmisleki o tem, kakšen je odziv Slovenije na naraščajoče humanitarne potrebe v svetu in kako se nanje odzivati s humanitarno pomočjo hitreje, učinkoviteje, celovito in tudi preventivno. Dogodek poteka na najvišji politični ravni v Sloveniji in z visokimi mednarodnimi gosti.

Pokroviteljica prvega slovenskega humanitarnega foruma je Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. Ob tem na Slovenski karitas vabimo vse slovenske osnovne šole k sodelovanju pri nagradnem natečaju, preko katerega želimo nagovoriti osnovnošolce in osnovnošolke in jih spodbuditi k razmišljanju o humanitarnih  krizah, ki se dogajajo po svetu, s krizami povezanih potrebah najranljivejših ljudi in zakaj je naša pomoč in solidarnost potrebna in pomembna. Nagrade za najboljši izbrani pisni izdelek (en) in za najboljši likovni izdelek (en) na to temo, bo dvema učencema/kama na prvem slovenskem humanitarnem forumu, ki bo potekal 2. 10. 2023 v Cankarjevem domu v Ljubljani, podelila predsednica države.

K sodelovanju na natečaju se prijavite na tej povezavi do 15.9.2023: https://docs.google.com/forms/d/1w6nhZziKSsS_bnNcG4LVWo-geWevULdQ9QFfPiJJQ1c/edit?ts=6500605b (ali preko e-maila [email protected]).

Najprej vas prosimo, da učencem/kam v uvodu predstavite nekaj informacij o naravnih nesrečah in drugih humanitarnih krizah po svetu in kako se lahko pomaga. Nekaj informacij glede tega najdete na drugi strani tega dokumenta, v pripravi je tudi kratek video, ki vam ga pošljemo kmalu, kot pomoč vam lahko pošljemo tudi brezplačna didaktična gradiva o Ciljih trajnostnega razvoja ter migracijah.

Nato spodbudite vaše učence/ke k literarnemu in/ali likovnemu natečaju na temo »Solidarni ob naravnih nesrečah in drugih humanitarnih krizah po svetu«. Mlade ob tem spodbudite,da ssvojimi razmišljanji in izdelki prispevajo k boljšemu razumevanju javnosti glede humanitarnih kriz in potreb po pomoči in solidarnosti.

Natečaj bo potekal v času od 12. septembra do 22. septembra 2023 v dveh različnih oblikah za učence vseh triad osnovnih šol enako:

  • v obliki literarnega natečaja (lahko je esej ali pesem) in v obliki likovnega natečaja (različne tehnike risb).
  • Vsaka sodelujoča šola med izdelki svojih učenk in učencev izbere 3 najboljše likovne izdelke (jih učitelj/ica fotografira in nam pošlje v jpg formatu) in/ali 3 najboljše literarne izdelke (pošljete nam v Word ali scan/pdf dokumentu – če je pisano na roke).

Prosimo vas, da nam te izbrane izdelke pošljete najkasneje do 22. 9. 2023 preko elektronske pošte na: [email protected], tel: 01 300 59 73, 051 555 557, ki je na voljo tudi za vse dodatne informacije.

Poimenovanje vsakega izdelka – dokumenta (jpg, word, pdf), ki ga nam ga boste poslali, prosimo opremite z:

  • imenom šole,
  • imenom in priimkom učenca/ke,
  • kateri  razred obiskuje.

Posebna komisija bo izdelke ocenila do 27. 9. 2023. Obvestili vas bomo, kdo je nagrajen, da se dogovorimo tudi o sodelovanju na samem dogodku podelitve, ki bo 2. 10. 2023 v Cankarjevem domu.

Več najboljših izdelkov pa bi uporabili tudi za razstavo, ki bo potovala po Sloveniji.

  • Nekaj informacij glede svetovnih kriz:

Svetovne humanitarne potrebe so letos znova rekordne, ki so posledica konfliktov, podnebnih sprememb z ekstremnimi sušami ali s poplavami ter drugimi naravnimi katastrofami, kot na primer potresi. Skupaj z rastjo cen hrane in vseh dobrin zaradi svetovne recesije kot posledica vojne v Ukrajini, pa se stiske revnih in humnitrane potrebe še povečujejo. Humanitarno pomoč potrebuje 360 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je za 30 odstotkov več kot v začetku lanskega leta. Več kot 110 milijonov ljudi je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove (begunci, kar je več kot kadarkoli v zgodovini). Več kot 260 milijonov ljudi se sooča z akutno nezanesljivo preskrbo s hrano, ob tem mnogim grozi lakota. Pred očmi imamo vojno v Ukrajini, gospodarski in politični krizi v Libanonu in Venezueli, konflikt v Sudanu, Jemnu, Etiopiji, Mjanmaru in Afganistanu, posledice hudih suš v Keniji, Južnem Sudanu, Somaliji, potresi v Siriji, Maroku in Turčiji in še bi lahko naštevali. Nenazadnje so nas prizadele hude poplave tudi v Sloveniji.

Predvsem najrevnejši ljudje po svetu, ki se že brez humanitarnih kriz težko preživljajo iz dneva v dan, v kriznih situacijah še bolj potrebujejo našo pomoč in solidarnost. Na začetku vsake katastrofe ljudje običajno potrebujejo nujno pomoč s pitno vodo, hrano, higienskimi potrebščinami, nujno zdravstveno oskrbo, začasna zatočišča in psihosocialno pomoč. V naslednji fazi, fazi obnove, pa potrebujejo promoč s sredstvi pri obnovah javnih infrastruktur, kot so šole in drugo ter tudi pomoč pri obnovi njihovih domov ter ponovnem zagonu dejavnosti, s pomočjo katerih se lahko preživljajo (kot kmetijska dejavnost ali različne obrti).

  • Brezplačna didaktična gradiva »Migracije.Povezanost.Razvoj.« za izvedbo delavnic ter nagradni natečaj za učence, ki vam jih lahko pošljemo:

•             Priročnik za učitelje za izvajanje aktivnosti o migracijah in globalnem trajnostnem razvoju v šolah s 25 delavnicami z dodanimi prilogami v fizični obliki;

•             foto-govorico Cilji trajnostnega razvoja in Prisilne migracije;

•             Igralne karte Cilji trajnostnega razvoja in Migracije in globalni razvoj;

Več gradiv (kratek film #Kaj je dom?, 7 videov s pričevanji beguncev in migrantov in PPT) na tej povezavi: https://www.karitas.si/didakticno-gradivo-migracije-povezanost-razvoj-za-srednje-sole-in-tretjo-triado-osnovnih-sol/

Veseli bomo sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas

Natečaj poteka v okviru v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RSs Slovensko karitas ter projekta globalnega učenja »Trajnostno.Lokalno.Globalno II«, ki ga ravno tako sofinancira zunaje ministrstvo, izvaja pa Platformo SLOGA skupaj z nevladnimi organizacijami, kot Slovensko karitas. Izražena mnenja so mnenja Slovenske karitas in ne odražajo stališč Vlade RS in Ministrstva za zunanje in evroske zadeve RS.