Slovenska karitas z MZZ podpisala pogodbo za razvojni projekt v Ruandi

Slovenija podprla štiri razvojne projekte slovenskih nevladnih organizacij v Afriki in Sloveniji

Slovenija podpira delovanje nevladnih organizacij preko javnih razpisov za izvajanje razvojnih in humanitarnih projektov v partnerskih državah ter projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in zagovorništva. Hkrati podpira njihovo delovanje tudi v okviru razpisov za sofinanciranje projektov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki so sofinancirani iz mehanizmov Evropske unije.

V regiji Podsaharske Afrike sta bila izbrana razvojna projekta Slovenske karitas in Mirovnega inštituta, ki imata dolgoletne izkušnje z izvajanjem projektov v tej regiji. Oba izbrana projekta bosta potekala v Ruandi.

Projekt Slovenske karitas bo namenjen podpori za lažji dostop in učinkovitejšo rabo naravnih virov za trajnostno preživetje najrevnejših prebivalcev na območju zahodne Ruande. Poteka v partnerskem sodelovanju s Caritas Rwanda in tudi s Filles de la Charite (skupnost usmiljenk), kjer deluje misijonarka s. Vesna Hiti.  V projektu Slovenske karitas sodeluje tudi slovensko podjetje Damahaus Prestige d.o.o. Ministrstvo za zunanje zadeve je prav v okviru javnega razpisa za obdobje od leta 2018 do 2020 prvič spodbudilo sodelovanje nevladnih organizacij z zasebnim sektorjem. Slovenska podjetja so se že do sedaj vključevala v izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, skladno z novo paradigmo Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 pa želi Ministrstvo preko inovativnih pristopov še dodatno okrepiti ter spodbuditi prispevek zasebnega sektorja k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Več informacij na tej strani.