Slovenska karitas vabi k sočutju in solidarnosti z begunci in migranti

Slovenska karitas želi ob mednarodnem dnevu migrantov opozoriti na velike stiske ljudi po svetu, ki so primorani zapustiti svoje domove zaradi preživetja in boljših pogojev za življenje in si na tej poti želijo našega sočutja in solidarnosti. Slovenska karitas se vključuje v neposredno pomoč migrantom ter preventivo in oskrbo žrtev trgovine z ljudmi v Sloveniji, zbira sredstva za pomoč beguncem in migrantom v državah Bližnjega vzhoda in v Srbiji ter izvaja projekte in kampanje zagovorništva in osveščanja javnosti na področju migracij in razvoja.

O vzrokih in posledicah migracij

Ljudje se že od nekdaj selijo iz svoje domovine. Nekateri, da si najdejo delo, da bi si zagotovili boljše pogoje za življenje, vse več pa je takšnih, ki želijo ubežati vojni, naravnim nesrečam, revščini, preganjanju, neenakosti in lakoti. Na svetu je danes 65,6 milijona ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom. Med migranti je vedno več žensk, skoraj polovica. Večina od njih potuje sama. Vse več je tudi otrok migrantov, ki prav tako potujejo brez spremstva. Migracije pa te skupine postavljajo v ranljiv položaj za izkoriščanje in zlorabo. To je lahko zastrašujoča in celo smrtno nevarna izkušnja. Karitas ob tem prepoznava pogum in močno voljo migrantov, ko iščejo boljše pogoje za življenje zase in za svoje družine ter verjame v pozitivni vidik migracij, kajti migranti so lahko s svojim prispevkom tudi akterji gospodarskega razvoja v ciljnih evropskih državah in v državah izvora.

Zgodba matere in vdove iz Zahodnega Aleppa v Siriji

Na 250.000 prebivalcev Vzhodnega Aleppa je leta 2016 padlo 13.000 bomb. Manara Aded Al Hamid, vdova in mati petih otrok je dejala: ˝Tega, kar smo prestali, ne bomo nikoli pozabili. Smrti smo zrli v oči. Nemogoče je bilo priti do hrane, zdravil in goriva. Leto po obleganju, življenje v Aleppu ostaja težko. Ulice so bile očiščene ruševin, ljudje se vračajo v svoje domove, odpirajo se trgovine, lekarne, izboljšala se je oskrba z elektriko. Karitas je v soseski namestila rezervoarje za vodo in pomaga pri zagotavljanju drugih osnovnih potreb. Prihodek, ki ga zaslužim s šivanjem, ni dovolj za preživetje moje družine ...« Prebivalce Aleppa tako čaka še dolga pot do dostojnejšega življenja. Na tej povezavi si lahko preberete zgodbe in ogledate kratke filme preživelih iz Aleppa ter o pomoči, ki jo tam zagotavlja mreža Karitas.

Pomoč migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi v Sloveniji

Slovenska karitas poleg pomoči več kot 96.000 Slovencem v stiski, preko škofijskih Karitas z osnovno materialno pomočjo in svetovanji letno pomaga tudi 2.300 migrantom v Sloveniji. To so predvsem migranti iz bivših jugoslovanskih držav, ki jim pomagamo že leta, v zadnjih letih pa tudi migrantom iz nekaterih držav Afrike in Azije. Sodelujemo tudi pri integraciji posameznih begunskih družin. Poleg tega že desetletje opozarjamo na pojav trgovine z ljudmi ter nudimo celostno oskrbo žrtvam trgovine z ljudmi.

Pomoč migrantom in beguncem v tujini

Slovenska karitas preko mednarodne mreže Caritas Internationalis in lokalnih Karitas pomaga beguncem in notranje razseljenim ljudem iz Sirije, Iraka in drugih držav pomaga predvsem z zagotovitvijo nujne humanitarne pomoči. Od leta 2013 smo z zbranimi sredstvi v skupni vrednosti 68.000 € pomagali pri nakupih hrane, higienskih potrebščin, kurjave, pri šolanju, zdravstveni in psihosocialni pomoči  beguncem in migrantom v Siriji, Iraku, Jordaniji, Turčiji in Srbiji. Poleg tega je Slovenska karitas v letih 2016/17 preko projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve, v 3 migrantskih centrih v Srbiji izvajala tudi delavnice o otrokovih pravicah za migrantske otroke in njihove starše in s tem pripomogli k izboljšanju varovanja njihovih pravic.

Ozaveščanje javnosti in zagovorništvo

Ozaveščanje o vzrokih migracij (konflikti, posledice podnebnih sprememb, huda revščina idr.) ter spodbuda h krepitvi odnosov med migranti, begunci in lokalnimi skupnostmi sta pomemben del prizadevanja celotne mreže Karitas za boljši svet. Tako se je septembra 2017 pričela dvoletna kampanja mednarodne mreže Caritas Internationalis ˝Skupaj na poti˝ – ˝Share the Journey˝, ki nas vabi, da vstopimo v čevlje migrantov, da spoznamo konkretne ljudi za številkami, se soočimo z njihovimi življenjskimi zgodbami ter jih začutimo v njihovi človečnosti, stiski, enkratnosti.

Kampanji se je pridružila Slovenska karitas, ki v teh dneh začenja tudi z izvedbo tri letnega mednarodnega projekta zagovorništva in ozaveščanja na temo povezav med migracijami in razvojem pod naslovom MIND (Migration. Interconectedness. Development.) skupaj z 10 partnerskimi nacionalnimi Karitas v Evropi (AT, BE, CZ, SK, BG, IT, PT, NL, DE, SE) in Caritas Europo.

“Svet postane boljši kraj, ko so migranti razumljeni, dobrodošli in integrirani ter niso prisiljeni v sodobno suženjstvo trgovcev z ljudmi, slabo zaščiteni s šibkimi zakoni in pomanjkanjem volje in sočutja.” (Papež Frančišek)

Vsak posameznik lahko prispeva svoj delček k mozaiku človečnosti. Slovenska karitas ob tem spodbuja k solidarnosti in nadaljuje z zbiranjem sredstev za pomoč beguncem in migrantom v tujini. Možnosti darovanja na https://www.karitas.si/daruj/donacija/.

Imre Jerebic,

Generalni tajnik Slovenske karitas