Slovenija je prispevala k izobraževanju o otrokovih pravicah na območju južne Srbije

Slovenska karitas je v oktobru 2017 zaključila projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja »Izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije«, ki ga je v letih 2016 do 2017 sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS v skupni vrednosti 30.000 EUR, Slovenska karitas pa je prispevala 5.125 EUR iz sredstev zbranih v akciji Ne pozabimo.

Projekt, ki je potekal v partnerstvu s Karitas v Srbiji – Caritas Beogradske nadbiskupije, je  naslovil problematiko nizke stopnje ozaveščenosti o otrokovih pravicah in pomen spoštovanja le-teh s strani otrok, staršev, učiteljev in splošne javnosti v južni Srbiji, kjer so te teme v šolah in medijih zelo slabo obravnavane. Pravice otrok, še posebej v socialno ogroženih družinah, ki jih je na tem območju zaradi brezposelnosti veliko, so pogosto kršene.

Projekt je na območju južne in tudi zahodne Srbije, v krajih Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Knjaževac in drugih manjših krajih, krepil izobraževalne aktivnosti o otrokovih pravicah predvsem v sklopu osnovnih in srednjih šol. Pripravljen je bil didaktični priročnik, kartice in zloženke o otrokovih pravicah ter devet usposabljanj na to temo za 264 učiteljev iz 134 OŠ in SŠ.

Učitelji, ki so prejeli didaktična gradiva, so v razredih izvajali interaktivne delavnice preko katerih so učenci in dijaki OŠ in SŠ razmišljali o 12 pravicah otrok (pravica da poznajo svoje pravice, do življenja in razvoja, hrane in pitne vode, ljubečega doma, izobraževanja, zdravja, svobodnega izražanja lastnega mnenja, do igre, zaščite pred nasiljem, do nediskriminacije na osnovi vere, spola, jezika, nacionalne pripadnosti, pravica, da se jih ne izkorišča za delovno silo, pravica, do posebne nege otrok s posebnimi potrebami ter pravica otrok beguncev, do vse skrbi in zaščite v državi kamor pribežijo). Na delavnicah so mladi razmišljali o svojih dolžnostih ter o medkulturnem dialogu in toleranci, kar je za ta etnično mešana območja zelo pomembno. V sklopu roditeljskih sestankov so učitelji ozavestili o otrokovih pravicah 1.360 staršev iz 34 šol in jim razdelili zloženke.

V maju 2017 so bile vse šole na tem območju povabljene k sodelovanju na nagradnem natečaju, ki je potekal pod sloganom »Spoštujmo otrokove pravice«. Za najboljše likovne izdelke na to temo je bilo 20. oktobra 2017 v vrednostnih bonih podeljenih  deset nagrad učencem osnovnih šol in štiri nagrade dijakom srednjih šol za najboljše kratke filme in foto zgodbe. Skupno je pri natečaju sodelovalo 2.447 učencev in dijakov iz 65 osnovnih in srednjih šol. Na nekaterih šolah so bile izvedene tudi aktivnosti ozaveščanja za širšo javnost, npr. učenci OŠ Aleksinački Rudnik so pripravili lutkovno predstavo o otrokovih pravicah in jo zaigrali svojim staršem in sorodnikom na šoli v sklopu dogodkov v tednu otroka in v domu za starejše v tem kraju in s tem stopili na pot, da postanejo aktivni državljani.

V sklopu projekta so bile pripravljene didaktične kartice in plakati o otrokovih pravicah tudi v arabskem jeziku. S pomočjo teh so psihosocialni timi Karitas izvajali delavnice in ozaveščali o otrokovih pravicah begunske/migrantske otroke in starše, ki so nastanjeni v štirih migrantskih centrih po Srbiji, kjer jim Karitas vsakodnevno pomaga tudi z obroki hrane, pranjem oblačil idr.

S projektom se je v krajih na območju južne in vzhodne Srbije povečala zavest o otrokovih pravicah in okrepilo medsebojno spoštovanje, toleranca in aktivno državljanstvo. Na podlagi pripravljenih gradiv bodo učitelji v šolah z aktivnostmi ozaveščanja mladih nadaljevali tudi v prihodnje.

Več o projektih Slovenske karitas v Srbiji od 2011 dalje, preko katerih se je mlade po šolah ozaveščalo o ekologiji, medkulturnem dialogu, aktivnem državljanstvu in prostovoljstvu, in tudi drugih projektih na Z Balkanu, najdete na tej povezavi.

Hvala za objavo in lep pozdrav,

Imre Jerebic,

generalni tajnik Slovenske karitas

Več informacij: [email protected], 031 344 481

 

Besedilo izjave izraža mnenja Slovenske karitas in ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.