Razpis za prosto delovno mesto: Samostojni strokovni delavec v socialnih programih in projektih

Opis delovnega mesta:

 • samostojno strokovno izvajanje in vodenje socialnih programov (občasna oskrba, psihosocilano svetovanje, spremljanje in socialno urejanje)  ter izvajanje aktivnosti v preventivnih in izobraževalnih projektih (izvajanje delavnic po OŠ, priprava preventivnih gradiv in organiziranje izobraževanj),
 • vodenje socialnih projektov (po potrebi),
 • druga dela glede na naravo in potrebe (pogoje) projekta ali programa,

Zaposlitev za nedoločen čas.
Vrste zaposlitve: Polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti po opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva na področju socialnega varstva
Poskusno delo: DA
Poskusno delo: 4 mesece poskusnega dela
Urnik dela: dopoldansko, izjemoma večizmensko v krajšem obdobju
Vozniški izpit: DA
Zahtevano znanje jezikov: slovenski jezik (tekoče), angleški jezik (dobro),

Funkcionalna in specialna znanja oz. posebne zahteve:

 • opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva,
 • strokovni delavec ima izobrazbo po 69. členu ZSV in vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni delavec na področju socialnega varstva po opravljenem strokovnem izpitu (za delovne izkušnje se šteje delo v socialnovarstvenih programih ali  strokovno delo na področju socialnega varstva v centrih za socialno delo, varstveno delovnih centrih, domovih za starejše, zavodih za usposabljanje in v posebnih socialnovarstvenih zavodih.
 • komunikacijske veščine,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • sposobnost samostojnega strokovnega odločanja v okviru pooblastil,
 • sposobnost vodenja in sodelovanja v skupini,
 • prilagodljiv delovni čas (občasno po potrebi glede na naravo socialnega programa),
 • terensko delo (občasno po potrebi glede na naravo in občasne potrebe projekta),
 • priporočljive izkušnje oskrbe, spremljanja in svetovanja osebam, ki so žrtve nasilja ali prisilne prostitucije.

Potrebna izobrazba:

Strokovni delavci po 69. členu Zakona o socialnem varstvu so delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu in vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni delavec na področju socialnega varstva po opravljenem strokovnem izpitu (za delovne izkušnje se šteje delo v socialnovarstvenih programih ali  strokovno delo na področju socialnega varstva v centrih za socialno delo, varstveno delovnih centrih, domovih za starejše, zavodih za usposabljanje in v posebnih socialnovarstvenih zavodih.

Rok za oddajo prijav: 11. 7. 2024

Vlogi priložite:

 • življenjepis (zaželeno v kronološki obliki), 
 • potrdilo o izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva,
 • dokazila o vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni delavec na področju socialnega varstva po opravljenem strokovnem izpitu,

Prijave pošljite na:

oz.

 • po pošti na naslov: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana