OTROCI NAS POTREBUJEJO – začetek dobrodelne akcije Slovenske karitas za pomoč 13.000 socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami

Slovenska karitas ob koncu šolskega leta začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju finančnih sredstev za pomoč pri nakupu šolskih potrebščinah za 13.000 socialno ogroženih otrok. Zbrana pomoč bo v juliju in avgustu realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. V lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se je do konca leta zbralo 228.790,70 EUR. Na dober odziv upamo tudi letos. V teh dneh se na škofijskih Karitas v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Ajdovščini in v Novem mestu pričanja tudi zbiranje prošenj socialno ogroženih družin za pomoč pri šolskih potrebščinah pred prihajajočim šolskim letom. Tudi letos pričakujemo prošnje vsaj v tolikšnem obsegu kot lani, zato prav vse lepo vabimo k sodelovanju, da pred šolskim letom pomagamo družinam v stiski.

Darovi se zbirajo na:
* Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI 00 362, namen: Otroci nas potrebujejo. Zgibanke s položnico so na voljo tudi po vseh župnijah.          
* Darujete lahko tudi s poslanim sporočilom SMS s ključno besedo ZVEZEK5 na 1919 in prispevali boste 5 EUR za šolske potrebščine.
* Zvezki se zbirajo tudi v vseh papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More, kjer je do konca julija mogoče po polovični ceni kupiti in darovati kvaliteten zvezek.

V maju je po osnovnih šolah potekala akcija Pokloni zvezek, pri kateri so osnovnošolci in otroci iz vrtcev zbirali zvezke za socialno ogrožene otroke. Odzvalo se je 263 osnovnih šol in 129 vrtcev. Do sedaj je zbranih že 33.150 zvezkov. V teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas, skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah. Pomoči potrebni otroci jih bodo prejeli skupaj z ostalo pomočjo. Zbrane šolske potrebščine v različnih akcijah in sredstva dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Manjši del sredstev pa gre tudi za pomoč pri kritju prehrane in obšolskih dejavnosti.

Številne družine, ki so v materialnem pomanjkanju ali na robu svojih finančnih zmožnosti, se po pomoč obrnejo na Karitas. Starši imajo nemalokrat nizko plačo ali negotovo zaposlitev, pogosto jih spremljajo zdravstvene težave in nesreče. Še posebej so v stiski enostarševske družine ali tiste z več osnovnošolci. Nakup šolskih potrebščin pred novim šolskim letom presega njihove zmožnosti. V sodelovanju z osnovnimi šolami pomagamo socialno ogroženim otrokom, in sicer z boni za delovne zvezke, zbranimi zvezki in torbami ter paketi šolskih potrebščin. Med celotnim šolskim letom pa pomagamo preko učne pomoči, s plačilom položnic za različne dejavnosti in prehrano, s plačilom prevoza za dijake. Otrokom pomagamo tudi ob boleznih, s preventivnimi dejavnostmi in letovanji.

Ocenjujemo, da bo letos pomoč potrebovalo več kot 13.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, glede na prošnje družin, ki že prihajajo na Karitas. V Sloveniji sicer Karitas pomaga več kot 20.000 družinam z otroki. Številni starši, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, se poleg drugih materialnih stisk ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Njihovi otroci v juniju prejmejo sezname šolskih potrebščin, ki jih morajo čez poletje kupiti za naslednje šolsko leto. Samo za najnujnejše in obvezne šolske potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 250 EUR.            

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v svojem kraju. Vse informacije so na voljo tudi na škofijskih Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Ajdovščini in Murski Soboti. Podatki so na voljo na www.karitas.si.  

V letu 2023 je pomoč pri šolskih potrebščinah na Karitas prejelo 12.964 otrok, kar je za skoraj 470 razredov učencev. Skupna pomoč pri šolskih potrebščinah in pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celotni mreži Karitas znašala več kot 488.676 EUR. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 228.790,70 EUR, preostalo so zbrale župnijske Karitas. Del sredstev je prispevala tudi FIHO in USTANOVA RADIO 1 – FUNDACIJA PREPROSTO BLIZU.

Razveseljivo je, da nekatere šole pomagajo tudi s šolskimi skladi. V zadnjih letih je k pomoči pri šolskih potrebščinah za OŠ pristopila tudi država. Za prvo triado so delovni zvezki brezplačni. Predlagamo, da bi država zagotovila brezplačne delovne zvezke tudi v drugi in tretji triadi OŠ, saj bi tako za mnoge družine bil vstop v novo šolsko leto lažji. Sedaj je za višje razrede pomoč mogoče pridobiti na CSD, vendar le v okviru dveh izrednih pomoči, ki jih družine koristijo tudi za kurjavo in druge izredne stroške med letom. Še vedno je pomoč veliko premajhna. Mnogi iz nje tudi za las izpadejo in se potem obrnejo na Karitas.

Poleg šolskih potrebščin za 12.964 otrok je v lanskem letu 1.555  otrok na Karitas prejelo tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti. V Botrstvo Karitas je bilo vključenih 415 otrok. V različne programe Karitas; pomoč s šolskimi potrebščinami, obdarovanja, delavnice, druženja ter centre za mlade in otroke je bilo skupaj vključenih več kot 20.000 otrok in dijakov po celi Sloveniji. Sredstva za izvedbo programov so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, velik del pa je prispeval tudi FIHO.

Ob možnosti izobraževanja otroci lažje gradijo uspešno in kreativno življenje ter se v prihodnosti bolj verjetno izognejo revščini. Ob tem so pomembni tudi druženje in sprejetost med vrstniki, razvijanje spretnosti ter vera vase in v svoje sposobnosti. Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto. Hvala!

Kontaktna oseba:

Mojca Kepic                                                                                        Peter Tomažič

Tel.: 01 300 59 60/69, [email protected]                    generalni tajnik Slovenske karitas                                        

Resnične zgodbe družin, ki pridejo po pomoč na Karitas

Predstavljamo nekaj resničnih zgodb, ki prikazujejo stiske številnih družin po vsej Sloveniji. Zapisale so jih sodelavke Škofijske karitas Koper, ki se pri pomoči srečujejo neposredno z otroki.

  1. V enega od Centrov karitas je po pomoč prišla mama z dvema šoloobveznima otrokoma. Pred nekaj meseci je mož po boju z zahrbtno boleznijo umrl. Z dvema dohodkoma so lepo živeli, zdaj pa se kljub redni zaposlitvi komaj prebija iz meseca v mesec. Osnovni stroški hrane, elektrike, ogrevanja idr. so enostavno previsoki. Poleg tega želi gospa svojima otrokoma omogočiti tudi dodatne, obšolske dejavnosti, s katerimi se že ukvarjata in pri katerih razvijata svoje talente. Za mamo samohranilko je to dodaten strošek, za katerega si je pripravljena trgati od lastnih ust. Ko smo gospe poleg paketa živil ponudili tudi šolske potrebščine za oba otroka, jih je hvaležno sprejela.
  • Karitas pomaga tudi velikim družinam. Po paket je prišla mama s petimi šoloobveznimi otroki. Najstarejši je srednješolec, eden od mlajših pa je otrok s posebnimi potrebami. Zaposlen je samo oče, mama je doma in skrbi za dom ter otroke. Ko smo ji glede na število otrok ponudili več paketov zvezkov, jih sprva ni želela sprejeti. Povedala je, da njeni otroci zvezke porabijo do zadnje strani in jih zato ne potrebujejo veliko. Tudi barvice ošilijo, kolikor je mogoče. »Dajte mi raje en šilček, da bodo lahko šilili barvice, ki jih že imajo,« je skromno rekla. Na koncu je le sprejela nekaj zvezkov, pa tudi barvice in šilček.
  • Zgodbe družin, ki prihajajo k nam po pomoč, so velikokrat zaznamovane z boleznijo. K nam na Karias  prihaja mama dveh srednješolcev. Oče se že tretje leto zapored zdravi za hudo boleznijo. Njegov dohodek je tako precej manjši, kot je bil, ko je normalno delal. Za stanovanje plačujejo visoko najemnino, zato je bila mama primorana poiskati delo za polni delovni čas, kar pred boleznijo ni bilo potrebno. Toda tudi ena polna plača in bolniško nadomestilo ne zadostujeta za kritje vseh stroškov. Družina se tako poleg stiske, ki jo prinaša bolezen, sooča še s stisko pomanjkanja. Za dva odraščajoča najstnika je to huda preizkušnja. Poleg osnovne pomoči smo zato mami ponudili tudi pomoč v obliki šolskih potrebščin in bonov za šolske potrebščine. Obojega je bila iskreno vesela.
  • Pomoč na Karitas prejemajo tudi otroci, ki živijo v rejniških družinah. V družini živi predšolska deklica, dva fanta pa obiskujeta osnovno šolo. Eden od fantov je že najstnik, ki ima težave s koncentracijo in mora zato jemati zdravila. Ko je bil še majhen, ga je zadela kap in ima krajšo roko in nogo. Vendar je kljub težavam uspešen športnik. Drugi od fantov je mlajši in ima zaradi zdravstvenih težav prilagojeno prehrano. Rejnica oba fanta spodbuja k rednim treningom in drugim obšolskim dejavnostim, ki krepijo njuno samopodobo. Trudi se, da vsakemu od otrok nudi tisto, kar otrok potrebuje. Pred začetkom septembra jim s šolskimi potrebščinami in boni zanje zelo olajšamo začetek novega šolskega leta.
  • V program učne pomoči na Karitas prihajata sestrici, ki sta se v Slovenijo preselili iz tujine. Skupaj se učimo že drugo leto. V družini je zaposlena samo mama, oče je invalidsko v pokoju. Dohodki v družini so nizki, živijo v starejši hiši na vasi in se ogrevajo z elektriko. Za vsako pomoč so zelo hvaležni. Ker sta obe deklici šoloobvezni, družini z nakupom šolskih potrebščin, z boni in podarjenimi zvezki zelo pomagamo pri razbremenitvi družinskega proračuna.
  • Pomoč preko Karitas prejema fantek, ki skupaj z mamo, dvema bratoma in sestro živi v enosobnem stanovanju. Pred leti so se morali umakniti nasilnemu očetu in se preseliti v drug kraj. Stanovanja nikoli niso obdržali, vedno so se morali seliti, saj niso dobili socialnega stanovanja. Mama je nezaposlena, prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroški dodatek. Trije otroci obiskujejo program učne pomoči, udeležujejo se tudi letovanj. Stroški družine so veliki, zato jim vsaka oblika pomoči pride prav. So zelo skromni, pri Karitas občasno prejemajo hrano in oblačila ter šolske potrebščine.