»ZA DRUŽINE S PETIMI ALI VEČ OTROKI – DELOVNI ZVEZKI BREZPLAČNO!«

Spoštovani starši!

Škofijska karitas Ljubljana si prizadeva, da bi družinam, ki se iz različnih vzrokov težko prebijajo iz meseca v mesec, pomagala pri nakupu delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. V sodelovanju s Slovensko karitas po vseh škofijskih Karitas zbiramo sredstva v akciji »Otroci nas potrebujejo«.  Pomoč iz zbranih sredstev se uveljavlja preko domače župnijske Karitas ali župnije pri krajevno pristojni škofijski Karitas.

V lanskem letu je Karitas po celi Sloveniji na vseh nivojih ob veliki podpori številnih darovalce v različnih programih pomagala 6000 otrokom. Del sredstev so prispevale tudi lokalne skupnosti in Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij. Tako je bilo na vseh ravneh Karitas otrokom razdeljenih prek 110 mio Sit pomoči.

Stroški ob vstopu v novo šolsko leto močno bremenijo tudi velike družine. Finančni izdatki velikih družin pogosto presegajo meje finančnih zmožnosti staršev, še posebej, kadar večina otrok v družini še vedno obiskuje šolo. Tudi velikim družinam želimo pomagati. Lansko leto  smo na pobudo Založbe Rokus začeli z akcijo »Za družine s petimi ali več otroki – delovni zvezki brezplačno!«.

V skupni dobrodelni akciji letos s Škofijsko karitas Ljubljana sodelujejo:

Založba Rokus d.o.o., Stegne 9b, Ljubljana,
I 2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Koprska 94, Ljubljana,
Založba Tangram d.o.o., Staretova ulica 25, Ljubljana in
Tehniška založba Slovenije d.o.o., Lepi pot 6, Ljubljana.

Podrobnosti >>>>