ŠE VEDNO VELIKO OTROK POTREBUJE POMOČ OB ZAČETKU ŠOLE

Slovenska karitas je konec maja pričela z dobrodelno akcijo OTROCI NAS POTREBUJEJO za pomoč otrokom v stiski. Preko celega poletja so mnogi dobrotniki darovali sredstva, da bi otrokom omogočili osnovne pogoje za prihodnost. Poletje se je končalo in mnogi straši so bili v minulem mesecu v veliki stiski, kako priskrbeti potrebščine in drugo najnujnejše za šolanje svojih otrok. V pomoč se je po celi Sloveniji na različnih ravneh vključila tudi Karitas.
Tako je Karitas do 1. septembra 3738 otrokom razdelila za 32.110.276 SIT pomoči. Večinoma gre za šolske potrebščine in druge najnujnejše pripomočke za šolanje. Del sredstev je prispevala Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, preostala pa so bila zbrana v akciji Otroci nas potrebujejo. Razdeljevanje pomoči je potekalo v okviru Škofijskih karitas v Kopru, Mariboru in Ljubljani v tesnem sodelovanju z osnovnimi šolami. Velik del pomoči pa je bil realiziran tudi v župnijskih Karitas. Razdeljeni so bili zvezki, delovni zvezki, šolske torbe, copati, nogavice in drugi pripomočki. Poleg tega pa je veliko število otrok prejelo tudi bon za nakup šolskih potrebščin.
V sodelovanju z založbami Rokus, Tangram, I2, Debora in Tehniško založbo Slovenije je 131 družin s pet ali več otroki po celi Sloveniji prejelo brezplačne delovne zvezke v skupni vrednosti 2.5 mio SIT. S prvim septembrom se stiske socialno ogroženih družin ne končajo.
Veliko pomoči namenjene šolarjem in otrokom bo razdeljene še v tem mesecu in preko celega leta. V lanskem letu je Karitas v Sloveniji skupaj z drugimi programi razdelila za 119 mio SIT pomoči 5982 otrokom. Najbolj prepoznavna in odmevna sta zagotovo programa Posvojitev na razdaljo in Botrstvo preko katerih dobrotniki mesečno podpirajo posamezne otroke. Pred dnevi pa se je v Portorožu zaključilo tudi letovanje Biserov in letovanje družin v Sončni hiši. V letovanja se je v letošnjem letu vključilo 231 socialno ogroženih otrok. Prav tako Karitas pomoč družinam dopolnjuje v drugih oblikah predvsem pri plačilu najnujnejših položnic in hrane. V letošnjem letu je v veliko podporo tudi hrana iz intervencijskih zalog EU. Velika večina prejemnikov pomoči prejema tudi pomoč Centrov za socialno delo. Med njimi prevladujejo enostarševske družine, sledijo družine z več otroki in nato družine z izjemno nizkimi dohodki ali izjemno težkimi okoliščinami kot so npr. smrt ali bolezen v družini.