Prvo srečanje youngCaritas v znamenju odziva na epidemijo

V četrtek, 4. 2. 2021 je potekalo prvo virtualno srečanje prostovoljcev youngCaritas. Pridružili so se mu tudi posamezniki, ki sicer niso vključeni v aktivnosti, a bi si v prihodnje tega želeli ali pa jih zgolj zanima delo youngCaritas. Srečanja se je tako skupno udeležilo 62 mladih.

Predstavitev aktivnosti v preteklih letih

Po uvodnih pozdravih so sledile predstavitve aktivnosti v preteklem letu. Z napovedjo novih aktivnosti, pa so mladi že pogledovali v nove projekte v letu 2021. Eden takih je tudi projekt VAU Vključeni.Aktivni.Uresničeni. Vsebinsko so se, v znamenju odpravljanja posledic epidemije, nekatere aktivnosti pričele izvajati že v jeseni 2020. Med najbolj znanimi so Povezani preko telefona, Pismo za lepši dan in usposabljanje prostovoljcev.

Predstavitev aktivnosti v sklopu odziva na epidemijo.
Predstavitev projekta Kuhajmo skupaj.

Prihodnji izzivi, potrebe in znanja

V nadaljevanju so se mladi v skupinah pogovarjali o socialnih izzivih, ki jih opazijo v svojem okolju in o konkretnih akcijah, ki bi jih lahko skupaj izvedli. Poglobili so se v reševanje konkretnih stisk otrok, mladih, starejših in ranljivih skupin. Prostovoljci so skupaj raziskali nove in kreativne aktivnosti, ki bi lajšale stiske najranljivejših skupin. Ker so za konkretno pomoč potrebne dodatne veščine in znanja so analizirali, katere so potrebne pri nadaljnjih usposabljanjih.

Vtisi udeležencev ob zaključku srečanja.

Srečanje je potekalo v sklopu projekta COVID-19 – VAU – Vključeni.Aktivni.Uresničeni., ki je v financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Mnenja izražena v besedilu predstavljajo mnenja Slovenske karitas in ne predstavljajo uradnega stališča EU in Vlade RS.