Didaktično gradivo »Migracije.Povezanost.Razvoj.« za srednje šole in tretjo triado osnovnih šol

Slovenska karitas je v okviru projekta MIND – »Migracije.Povezanost.Razvoj.« pripravila didaktična gradiva globalnega učenja, namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol ter učenkam in učencem zadnje triade osnovnih šol. Skozi delavnice, ki jih profesorji in profesorice, učitelji in učiteljice lahko izvajate sami, predvsem pri družboslovnih predmetih in razrednih urah, se bodo mladi spoznali s tematiko migracij v povezavi z globalnim trajnostnim razvojem. Razmišljali bodo o tem, kaj jim pomeni dom, kaj so migracije, kakšni so vzroki in posledice migracij, o sprejemanju ljudi, ki prihajajo iz različnih držav in kulturnih okolij ter o tem kako migranti s svojim delom, veščinami in kulturo prispevajo k razvoju držav, v katere so se priselili. Seznanili se bodo tudi s cilji trajnostnega razvoja in jih povezali z migracijami.

Paket didaktičnih gradiv »Migracije.Povezanost.Razvoj.« vsebuje:

•             Priročnik za izvajanje aktivnosti o migracijah in globalnem trajnostnem razvoju v šolah s 25 delavnicami in prilogami;

•             foto-govorico Cilji trajnostnega razvoja;

•             foto-govorico Prisilne migracije;

•             powerpoint predstavitev Migracije in globalni razvoj;

•             powerpoint predstavitev Cilji trajnostnega razvoja in migracije;

•             interaktivni kviz Cilji trajnostnega razvoja in migracije;

•             kratek film #Kaj je dom?;

•             7 videov s pričevanji beguncev in migrantov;

•             publikacijo Naš skupni dom: študija o povezanosti migracij in razvoja v Sloveniji.

Če želite brezplačno gradivo prejeti v fizični obliki, nam pišite na [email protected].

Profesorji in profesorice ter učitelji in učiteljice, ki boste izvajali delavnice ali druge aktivnosti s pomočjo teh gradiv, pripravljenih v sklopu mednarodnega EU projekta globalnega učenja in ozaveščanja, boste s strani Slovenske karitas prejeli potrdilo za sodelovanje, ki vam lahko prinesejo točke za napredovanje. Ob tem vas prosimo, da nam pošljete izpolnjen povratni obrazec o izvedbi aktivnosti na podlagi katerega vam bomo izdali potrdilo. Kontaktna oseba Jana Lampe ([email protected]).

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu [email protected]  in na telefonski številki 031 344 481 (Jana Lampe).


Didaktično gradivo za srednje šole je nastalo v sklopu 3-letnega projekta MIND, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, preko katerega si 12 partnerskih organizacij Karitas iz 11 evropskih držav prizadeva za povečanje ozaveščenosti javnosti o povezanosti migracij z globalnim razvojem (vzroki za migracije), spodbuja k sprejemanju ljudi iz drugih kultur in okolij, ozavešča o pomenu aktivne vloge migrantov pri soustvarjanju razvoja v gostujočih in izvornih državah ter spodbuja k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja. Izražena mnenja ne predstavljajo uradnega stališča EU in Vlade RS.