PROSTOVOLJNO DELO Z ODVISNIKI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

Prostovoljno delo v stanovanjski skupini v okviru Zavoda Pelikan Karitas obsega in vključuje naslednje možnosti; Seznanitev s programom obravnave in oskrbe  oseb z dvojno diagnozo (odvisnost in duševna bolezen, motnja). Spremljanje in druženje z odvisniki v stanovanjski skupini, motiviranje za spremembo njihovega dosedanjega načina življenja – za življenje brez droge, udeleževanje pri dnevnih aktivnostih in sodelovanje v programu.

Prostovoljci morajo imeti razčiščen odnos do droge, čut do sočloveka ter resen in pošten namen. Predhodno bo potekalo usposabljanje za delo z zasvojenimi, ki vključuje spoznavanje  problematike zasvojenosti in težav v duševnem zdravju ter delo na prostovoljčevi osebni rasti. Motivira uporabnike, daje oporo in vzpodbudo  za vztrajanje v programu ali samostojno življenje ali za vključitev v terapevtsko Skupnost Srečanje-komuno.

Med opravljanjem prostovoljnega dela bomo organizirali tudi mentorske sestanke.

Uvodni sestanek 27.10.2009 ob 17. uri na Litijski cesti 24, Lj.

Pokličite na 01 548 03 63 ali na 080 12 21 (kontaktna oseba: Vesna)