Projekt “Gradim sebe, krepim skupnost”

Slovenska karitas je skupaj s partnerskimi organizacijami Škofijska karitas Celje, Škofijska karitas Koper, Škofijska karitas Ljubljana, Nadškofijska karitas Maribor in Škofijska karitas Murska Sobota z oktobrom pričela projekt  »Gradim sebe, krepim skupnost«.

V mreži Karitas želimo okrepiti razvoj prostovoljstva med ranljivimi skupinami prebivalstva z namenom socialne aktivacije brezposelnih, delovno neaktivnih in ranljivih posameznikov ter med mladimi z nameni krepitve socialnega čuta ter usmerjanje njihove energije v dobra dela. Poleg tega želimo uvesti kakovostno upravljanje že aktivnih prostovoljcev v mreži župnijskih Karitas na lokalni in regionalni ravni.

Sodelavci, prostovoljci Karitas se pri svojem delu srečujemo z brezdomce, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe po končanem zdravljenju odvisnosti, invalide, migrante …Te predstavnike ranljivih skupin želimo vključiti v različne oblike prostovoljskih aktivnosti in jih tako vključiti nazaj v družbo, izboljšati samopodobo, pridobivati nova znanja, veščine in kompetence ter krepiti njihove lastne potenciale kar pomeni priložnost za socialno reintegracijo. Za doseganje teh ciljev bomo strmeli k usposabljanju mentorjev, spremljanju in evalviranju prostovoljskih aktivnosti. V prostovoljno delo Karitas želimo vključiti mlade in skupaj z njimi biti glas revnih v družbi.

V delo Karitas je vključeni preko 11.000 prostovoljcev in s projektom želimo krepitvi del prostovoljcev za prostovoljsko delo pri reševanju kompleksnejših stisk in težav, svetovanje, koordinacijo in organizacijsko podporo …

Pri pripravi izobraževanj, srečanj, delavnic pa nam bodo podali roko projektni partnerji s pridruženimi članicami s strokovnim sodelovanjem na usposabljanjih, pri promociji prostovoljstva in pridobivanju novih prostovoljcev.

V najmanj petnajstih mesecih želimo s projektom v lokalnem okolju na slovenski, škofijskih, župnijskih Karitas zagotoviti usposobljene mentorje za vodenje prostovoljcev iz ranljivih skupin in mladih, vključiti mlade v prostovoljske aktivnosti, prostovoljce iz ranljivih skupin vključiti v neposredno delo v Karitas, dodatno usposobiti in spremljati prostovoljcev v mreži organizacij Karitas ter oblikovana programa usposabljanja za mentorje prostovoljcev iz ranljivih skupin in mladih prostovoljcev ter oblikovati kataloga prostovoljskih aktivnosti za osebe iz ranljivih skupin in mlade.

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.