18. oktobra obeležujemo evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Problematika trgovine z ljudmi je v evropskem in mednarodnem prostoru vseprisotna. Poročilo Mednarodne organizacije za migracije za leto 2017 na primer kaže na veliko povečanje primerov trgovine z ljudmi po vsej Evropi.  V zadnjih treh letih je samo v Italiji prišlo do 600-odstotnega povečanja števila potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, pri čemer je do prve polovice leta 2017 prispela večina žrtev iz Nigerije. Med njimi so bila mlada dekleta, žrtve spolnega izkoriščanja, ki so bila prodana v Italijo.
Pri Slovenski karitas na podlagi izkušenj dela z žrtvami opažamo porast prisilnega dela. V letošnjem letu smo nudili pomoč in oskrbo 34 žrtvam trgovine z ljudmi.

Trgovina z ljudmi je prikrit kriminal

V vsakodnevnem življenju lahko srečujemo žrtve trgovine z ljudmi, pa se tega niti ne zavedamo. Tudi v Sloveniji je trgovina z ljudmi prisotna.
Pojavne oblike trgovine z ljudmi so različne, od izkoriščanja prostitucije in drugih vrst spolnih zlorab, prisilnih porok, prisilnega dela, siljenja v izvajanje kaznivih dejanj ali beračenje, služabništvo, trgovina s človeškimi organi, tkivi in krvjo. Za statističnimi podatki, ki pričajo o žrtvah trgovine z ljudmi v Sloveniji, ali po svetu, so človeška bitja, katerim je bilo grobo poseženo v njihovo svobodo in dostojanstvo. Pri žrtvah z izkušnjo trgovine z ljudmi se lahko kot posledica težkih travmatičnih doživetij razvijejo depresija, samopoškodbena vedenja, tesnoba, posttravmatski stresni sindrom …

Ranljivost žrtev trgovine z ljudmi

O tem, kaj poveča možnosti, zato da nekdo postane žrtev trgovine z ljudmi, se kaže v ranljivosti posameznikov iz enega ali več osebnih razlogov. Na ranljiv položaj lahko vpliva brezposelnost in z njo povezano pomanjkanje možnosti za zaposlitev, nizka raven izobrazbe, vojno stanje in politične nestabilnosti v izvorni državi, zadolženost, obveznost preživljanja družinskih članov … Tudi težave v duševnem zdravju povečajo ranljivost zaradi dejavnikov, kot je zmanjšana sposobnost odločanja in razumevanja ter večja odvisnost od drugih.

Ranljivo skupino oseb za pasti trgovine z ljudmi predstavljajo otroci in mladostniki

Sodobna tehnologija danes mladim omogoča komuniciranje z vrstniki po vsem svetu, pri čemer je potreben le klik in že lahko komunicirajo z nekom na drugi strani. Tega se trgovci z ljudmi zelo dobro zavedajo in se posledično množično poslužujejo družabnih omrežij. Sodobna tehnologija jim je omogočila, da na preprost in hiter način prihajajo v stik s potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi. Na spletu se z lažnimi profili mladim lahko predstavljajo za osebe njihovih let. Za otroke, mladostnike in celo odrasle, ki na splet objavljajo vse svoje osebne podatke, obstaja še večje tveganje, da bi na podlagi tega trgovci z ljudmi hitreje našli pot do njih in jim ponujali ter obljubljali tisto, kar ti v tistem trenutku potrebujejo in si želijo.

Slovenska karitas je izdala informativno gradivo, ki mlade osvešča o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi

Slovenska karitas je v okviru projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v mesecu oktobru izdala novo informativno gradivo, ki bo otroke, mlade, vzgojno-pedagoški kader ter druge ciljne populacije osveščalo o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V okviru omenjenega projekta Slovenska karitas izvaja tudi preventivne delavnice o trgovini z ljudmi za osnovno- in srednješolce.

Zgibanka >>>

Slovenska karitas