Pričetek dobrodelne akcije »Pomagajmo preživeti in živeti«, predstavitev pomoči mreže Karitas v letu 2022

Slovenska karitas je na današnji novinarski konferenci predstavila začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjena je namenjena predvsem pomoči starejšim, trajno brezposelnim, socialnem vključevanju težko zaposljivih oseb in podpori zaposlenim z minimalno plačo, neredno zaposlitvijo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Poleg akcije so predstavili tudi poročilo o pomoči celotne mreže Karitas v letu 2022.

PREDSTAVITEV AKCIJE POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI 2023

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas je povedal: »Slovenska karitas je v preteklem letu z materialno pomočjo pomagala 99.408 ljudem po vsej Sloveniji. Največje povečanje potreb po pomoči zaznavamo pri starejši in osebah s fiksnimi dohodki, ki so tudi najbolj ranljivi ob podražitvah hrane, osnovnih življenjskih potrebščin in ogrevanju. Posebno pozorni smo na starejše, saj je njihova pokojnina v preteklosti zagotavljala varnost, žal pa dandanes s podražitvami ni več tako. Poleg tega starejši ne želijo poudarjati svojih težav in živijo zelo skromno ter gredo preko vseh meja, da ne pokažejo stike. Za njih je ponižujoče, da so delali celo življenje in ne morejo dostojno preživeti.«

Janez Kastelic, tajnik Župnijske karitas Domžale: »Naše delo je socialno materialna pomoč družinam in posameznikom, brezdomcem, starejšim in beguncem. V zadnjih letih opažamo, kako zelo je pomemben pogovor s prejemniki pomoči in sodelovanje prostovoljcev Karitas. Skupaj z njimi preverimo ali je v stiki, kakšna je in kaj lahko naredi sam, kaj pa bomo mi. Pri tem moramo biti pazljivi, da nismo preveč subjektivni in prehitri.«

Alenka Petek, socialna delavka na Škofijski karitas Ljubljana je predstavila aktualne razmere, ki jih srečuje pri prosilcih za pomoč: »Včasih je veljalo, da lahko delo oz. zaposlitev reši pred pomanjkanjem. To ne drži več, saj zaposlitev danes ne pomeni več izhoda iz revščine, saj so minimalne plače nizke. Vedno več se po pomoč obračajo družine z nizkimi prihodki staršev, starejši, bolni, samski in enostarševske družine, ki s svojimi prihodki težko krijejo stroške najemnin in izrednih stroškov (npr. nakup pralnega stroja …). V porastu so svetovalni pogovori, veliko je tudi opolnomočenja, zagovorništva in spremljanja prosilcev, saj pri reševanju stisk potrebujejo celostno pomoč. Stiske in ljudje s težavami bodo vedno med nami. Želimo si, da bi se ljudje lahko zaposlili, delovno mesto ohranili in z dohodki tudi dostojno preživeli.«

Na Slovenski karitas spodbujajo delodajalce, da omogočijo ustrezno plačilo za opravljeno delo, kar bi preprečevalo revščino vsaj za zaposlene delavce. Pokojnine morajo pri starejših in invalidih omogočati dostojno preživetje. Izražamo tudi bojazen, da bodo napovedane spremembe obdavčite nepremičnin mnoge starejše pahnile v nerešljive situacije in velike stiske.

V kolikor se znajdete v stiski, ne odlašajte. Pravočasno poiščite pomoč. Včasih že s pogovorom sami najdete rešitev. Ob sodelovanju humanitarnih organizacij, države in vsakega iz med nas ter z medsebojno solidarnostjo nihče ne bi smel ostati v stiski.

V prilogi tudi podrobnejše informacije o dobrodelni akciji ter povzetek poročila mreže Karitas za leto 2022.

POVZETEK LETNEGA POROČILA CELOTNE MREŽE KARITAS ZA LETO 2022

avdio posnetek novinarske konference

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas

Alenka Petek, ŠK Ljubljana, Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas in Janez Kastelic, ŽK Domžale