Predstavniki Karitas na posvetu pri predsedniku republike

Predsednik republike dr. Danilo Türk je v ponedeljek sprejel predstavnike Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije. Z njim smo se pogovarjali o socialnih programih in humanitarnih aktivnostih v času finančne in gospodarske krize. Izrazil je željo, da mu povemo, kakšno podporo pri pomoči ljudem v stiski od njega pričakujemo.

Predsednik nas je pozval, naj mu predstavimo svoj pogled na sedanje razmere in konkretne probleme, s katerimi se soočamo v praksi, ter mu podamo svoje izkušnje in poglede na reševanje problemov.

Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Škofijske Karitas Koper, je v pogovoru izpostavila dva vidika, ki morata po našem mnenju biti vodilo delovanja Karitas tudi v prihodnje. Prva nujnost našega delovanja je fleksibilnost, ki so jo naši prostovoljci in sodelavci že večkrat izkazali. Drug vidik pa je, motivacija posameznikov za samopomoč. Ob možnostih, ki jih ljudem v stiski ponuja država, je slednji vidik izjemno pomemben. Karitas in druge humanitarne organizacije zaradi omejenih sredstev, žal ne morejo izpolniti vseh pričakovanj mnogih ljudi v stiski. Kot glavno nalogo Karitas, tudi v prihodnosti, pa je izpostavila gojenje spoštljivega odnosa do prejemnikov pomoči, ki ne sme biti zgolj materialna ampak tudi psihosocialna.

Predsednik Strokovnega sveta SK, Božidar Bračun, je v pogovoru izpostavil nujnost čimprejšnje zakonske ureditve in ovrednotenja statusa prostovoljcev, brez katerih naše delo nebi bilo mogoče. Pomen prostovoljstva, se poleg rednega dela, ki ga prostovoljci vsakodnevno opravljajo na terenu, kaže tudi pri izjemnem delu, ki ga opravljajo pri razdeljevanju hrane iz rezerv Evropske Unije in so ga opravili tudi ob NEURJIH 2008. Poudaril je potrebo po razvoju in promociji prostovoljstva pri otrocih, mladih in družinah. V ljudeh je potrebno razvijati in negovati čut solidarnosti in sočutja, ne le do ogroženih daleč od nas, temveč tudi in predvsem do ljudi v naši okolici. Kot je poudaril, pomoč humanitarnih organizacij ni pravica, ki človeku pripada. Humanitarne organizacije pomagajo v okviru svojih zmožnosti le z dopolnilnimi oblikami socialne pomoči. Glavni namen humanitarne pomoči je pomoč za samopomoč.

Nujnost mrežnega sodelovanja, s katerim imamo znotraj Karitas dobre izkušnje, je izpostavil generalni tajnik Škofijske Karitas Murska Sobota, Jožef Kociper. Kot je poudaril, je potrebno k reševanju stisk posameznikov pritegniti tudi svojce in prijatelje. V Prekmurju imajo namreč pozitivne izkušnje s sodelovanjem družin pri odpravljanju stisk. Probleme in stiske se, če k pomoči pristopijo svojci, rešuje hitreje in učinkoviteje.

Alojzij Štefan je poleg izkušenj, ki jih ima Karitas pri svojem delu v Novem mestu predstavil tudi pozitivne izkušnje, ki nam jih posredujejo Karitas iz drugih evropskih držav, ter aktivne priprave evropskih Karitas na leto 2010, evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti.

Generalni tajnik Slovenske Karitas, Imre Jerebic se je ob zaključku pogovora predsedniku Türku za izkazano zaupanje in povabilo k sodelovanju zahvalil s predstavitveno mapo projektov Karitas, ki so trenutno v teku. V imenu Slovenske Karitas je sprejel povabilo k pripravi predlogov in stališč do naslednjega posveta, ki bo konec meseca marca. Takrat bomo predvidoma precizirali prioritete za prihodnje delovanje humanitarnih organizacij v času gospodarske krize ter predsednikovo vlogo v njih.

FOTO:BOBO