Predstavitev programov letovanj na morju v letu 2012

Programi letovanja v Portorožu, se v okviru Slovenske karitas, odvijajo že 17. leto. Letovanja so skozi celo sezono razdeljena v tri sklope. Namenjena so otrokom iz socialno ogroženih družin ali z drugimi stiskami, starejšim in družinam. Udeležence letovanj izbirajo posamezne Škofijske karitas, ki so odgovorne za posamezen teden.

a) Letovanje otrok – Počitnice Biserov
Počitnice Biserov potekajo v štirih tednih. Letovanja se letos udeležuje 146 otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin in 78 animatorjev – prostovoljcev. Skozi celo leto so potekale priprave prostovoljcev, skupno je bilo 7 srečanj (dvodnevnih ali enodnevnih). Poleg kopanja otrokom in mladostnikom pripravljamo tudi raznovrstne delavnice, obiščejo jih zanimivi gostje, vožnjo z ladjo, vesele večere in podobno. Letošnji program je usmerjen v spoznavanje poklicev in pozitivnih lastnosti teh ljudi. Poudarek pa je že vsa leta na prijateljskem odnosu in sprejemanju vsakega otroka. Za vsakega otroka imamo namreč vedno odprto eno roko in eno uho animatorja – prostovoljca.

b) Letovanje družin
Program vodijo strokovni delavci, v pomoč pa so jim pomočniki ter animatorji, ki poskrbijo za animacijo otrok ali drugih družinskih članov. Letovanja so razporejena skozi 9 tednov. V letošnjem letu bo letovalo preko 70 družin oziroma preko 300 družinskih članov. Družine so izbrane na podlagi socialnih ali drugih stisk. Nudimo jim organizirano letovanje, prehrano, primeren standard, strokovno in duhovno vodstvo.
Vsako leto pripravimo strokovno vodene delavnice. Letos potekajo v sklopu Evropskega leta Aktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja. Pripravili smo  dve delavnici, kjer udeleženci spoznavajo osnove medgeneracijske komunikacije in aktivnosti na medgeneracijskem področju v lokalni skupnosti.

c) Letovanje starejših
Letovanje starejših v Portorožu je odlična priložnost za aktivno preživljanje prostega časa. Ker gre za ranljivo skupino ljudi, je še toliko bolj vredno, da jim v tem času ponudimo kar se da največ priložnosti za lepa in nepozabna doživetja.  V letošnjem letu, maja in septembra, bo skupaj letovalo preko 100 starejših oseb.
Program za starejše predvideva sledeče cilje: druženje, duhovna ponudba, sprememba in sprostitev. V ta namen smo pripravili 4 delavnice, ki predstavljajo potrebe različnih generacij, osnove in ovire pri medgeneracijski komunikaciji ter aktivnosti v lokalni skupnosti.

Poleg rednih programov v Sončni hiši letujejo še uporabniki 5 karitativnih ustanov (VDC Murenčki, Zavod Čebela, Samarijan, Vera in Luč, Pelikan – materinski dom).
Izven sezone, ki traja od začetka meseca maja pa do konca septembra, je Sončna hiša na voljo raznim skupinam, družinam in posameznikom.

Letos bo v programih Karitas letovalo preko 600 oseb.
Imre Jerebic
generalni tajnik Slovenske karitas