Postne akcije in nova gradiva

Na Slovenski karitas smo za letošnji postni čas pripravili naslednje akcije:

Petkov postni dar

Sodelavci Slovenske karitas in Pastoralne službe ljubljanske nadškofije vabimo vse, da bi vsak petek v postu živeli preprosto in solidarno, se odpovedali vsem nepotrebnim stvarem in dan preživeli skromno, recimo le ob kruhu in vodi. S tem, ko se odpovemo gledanju televizije, brskanju po računalniku in pogovarjanju po telefonu … lahko ta čas podarimo nekomu, ki mu v vsakdanjem življenju posvečamo premalo pozornosti, to je lahko žena, mož, otrok, starši, sorodnik, sosed ali pa bolnik oziroma starejši človek v naši okolici. Ta dan si vzamemo čas za naše bližnje. Lahko jih obiščemo, pomagamo pospraviti stanovanje, prinesemo potrebne stvari iz trgovine, pomagamo v gospodinjstvu …

Karitas nas vabi, da se vsak petek v postnem času odpovemo dobri hrani, tudi brezmesni in tako dan preživimo skromno kot npr. ob kruhu in vodi ali podobno. S tem, ko se odpovemo raznim dobrotam, lahko privarčujemo nekaj denarja, vsaj za eno dobro kosilo, ki stane približno 5 evrov. Ta denar pa lahko darujemo za tiste ljudi, ki so v stiski, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje, ki so ostali brez doma. Pomislimo tudi na številne ljudi po svetu, ki nimajo čiste vode, elektrike ali dostopa do zdravnika.

Postni koledar za otroke

Letos smo pripravili Postni koledar 2012 “Živi preprosto in solidarno” za otroke in mladostnike v slovenskih župnijah. Vsak dan postnega časa nas bo čakala naloga v dobrih delih, odpovedi ali razmišljanju o ljudeh v stiskih doma ali širom po svetu. Vsako naše dejanje nas bo tako povezovalo s sovrstniki celega sveta. Za opravljeno nalogo bomo zbirali kapljice vode in dele kruha, s katerimi bomo simbolično »mesili in pekli« kruh dobrih dejanj. Vabimo vas, da ta »kruh« (plakat s kruhom in kapljico) na Veliki četrtek otroci prinesejo v cerkev in ga položijo na »oltar Jezusove zadnje večerje«. Z opravljanjem nalog se bomo povezali z Jezusovim darovanjem v evharistiji in mu pomagali nositi križ. V dneh pred začetkom posta bodo kateheti prejeli gradivo, s katerim bodo lahko nagovorili otroke in mlade, da se pridružijo zbiranju dobrih del in jim preko različnih filmov in PPT predstavitev prikazali življenje njihovih sovrstnikov ter tako podkrepili in še bolj motivirali otroke k opravljanju dobrih del. Poleg gradiva bodo tudi nadaljnja navodila.

40 dni brez alkohola

Glavni namen akcije je opozoriti na posledice prekomernega uživanja alkohola ter izraziti solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, nesreč v prometu in zaradi bolezni, ki so posledice alkohola. Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo, 22. februarja, in zaključila 7. aprila v velikonočnem jutru. Tako kot prejšnja leta k akciji pristopajo tudi partnerji: Javna agencija za varnost v prometu, Zavod MedOverNet, Zavod Varna pot in Katedra za družinsko medicino pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Za spodbudo pa bodo v župnijah kot vsako leto na voljo tudi različni materiali, kot so zloženke, molitev v ta namen in podobno. Ob začetku akcije načrtujemo novinarsko konferenco in morda še kakšen večji dogodek ali posvet v tem času. Razdelili bomo tudi film Za več pravega veselja brez alkohola, ki ga lahko prikazujete učencem 3. triade. Tudi letos bodo v različnih romarskih središčih svete maše in križevi poti, ki bodo še posebej namenjeni v spodbudo vsem, ki sodelujejo v akciji 40 dni brez alkohola, in vsem, ki zaradi alkohola kakorkoli trpijo.

Akcija Ne pozabimo

V postnem času sočasno nadaljujemo tudi z akcijo Ne pozabimo, ki je namenjena podpori pomoči ljudem v stiski v bližnjih balkanskih državah. Škofijske Karitas ob podpori tednika Družina tako pomagajo v BiH, Makedoniji in Srbiji. Lani so bile organizirane večje pošiljke s hrano, obleko, obutvijo, šolskimi potrebščinami, praškom in drugim materialom. V tej akciji pa je podprto tudi humanitarno delo sester v Albaniji. Tudi v letošnjem letu upamo na vsaj enako podporo darovalcem kot v lanskem letu, da bi lahko pomagali v sosednjih balkanskih državah,kjer so stiske res velike.

Vsa gradiva si lahko ogledate na spletni strani: https://www.karitas.si/post/