Postne akcije in nova gradiva

Na Slovenski
karitas smo za letošnji postni čas pripravili naslednje akcije:

Petkov postni dar:

Sodelavci Slovenske
karitas in Pastoralne službe ljubljanske
nadškofije vabimo vse, da bi vsak petek v postu živeli preprosto in
solidarno, se odpovedali vsem nepotrebnim stvarem in dan preživeli skromno,
recimo le ob kruhu in vodi. S tem, ko se odpovemo gledanju televizije, brskanju
po računalniku in pogovarjanju po telefonu … lahko ta čas podarimo nekomu, ki
mu v vsakdanjem življenju posvečamo premalo pozornosti, to je lahko žena, mož, otrok, starši,
sorodnik, sosed ali pa bolnik oziroma starejši človek v naši okolici. Ta dan
si vzamemo čas za naše bližnje. Lahko jih obiščemo, pomagamo pospraviti
stanovanje, prinesemo potrebne stvari iz trgovine, pomagamo v gospodinjstvu …

Karitas nas vabi, da se vsak petek v postnem času odpovemo dobri hrani, tudi
brezmesni in tako dan preživimo skromno kot npr. ob kruhu in vodi ali podobno.
S tem, ko se odpovemo raznim dobrotam, lahko privarčujemo nekaj denarja, vsaj
za eno dobro kosilo, ki stane približno 5 evrov. Ta denar pa lahko darujemo za
tiste ljudi, ki so v stiski, ki nimajo dovolj sredstev za preživetje, ki so
ostali brez doma. Pomislimo tudi na številne ljudi po svetu, ki nimajo čiste
vode, elektrike ali dostopa do zdravnika.

Postni koledar za otroke:

Letos smo
pripravili Postni koledar 2012 "Živi preprosto in solidarno" za otroke in
mladostnike v slovenskih župnijah. Vsak dan postnega časa nas bo čakala naloga
v dobrih delih, odpovedi ali razmišljanju o ljudeh v stiskih doma ali širom po
svetu. Vsako naše dejanje nas bo tako povezovalo s sovrstniki celega sveta. Za
opravljeno nalogo bomo zbirali kapljice vode in dele kruha, s katerimi bomo
simbolično »mesili in pekli« kruh dobrih dejanj. Vabimo vas, da ta »kruh«
(plakat s kruhom in kapljico) na Veliki četrtek otroci prinesejo v cerkev in ga
položijo na »oltar Jezusove zadnje večerje«. Z opravljanjem nalog se bomo
povezali z Jezusovim darovanjem v evharistiji in mu pomagali nositi križ.  V dneh pred začetkom posta bodo kateheti
prejeli gradivo, s katerim bodo lahko nagovorili otroke in mlade, da se
pridružijo zbiranju dobrih del in jim preko različnih filmov in PPT predstavitev
prikazali življenje njihovih sovrstnikov ter tako podkrepili in še bolj
motivirali otroke k opravljanju dobrih del. Poleg gradiva bodo tudi nadaljnja
navodila.

40 dni brez alkohola:

Glavni namen
akcije je opozoriti na posledice prekomernega uživanja alkohola ter izraziti
solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, nesreč v prometu in
zaradi bolezni, ki so posledice alkohola. Tokratna postna spodbuda se bo začela
na pepelnično sredo, 22. februarja, in zaključila 7. aprila v velikonočnem
jutru. Tako kot prejšnja leta k akciji pristopajo tudi partnerji: Javna
agencija za varnost v prometu, Zavod MedOverNet, Zavod Varna pot in Katedra za
družinsko medicino pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Za spodbudo pa bodo v
župnijah kot vsako leto na voljo tudi različni materiali, kot so zloženke,
molitev v ta namen in podobno. Ob začetku akcije načrtujemo novinarsko
konferenco in morda še kakšen večji dogodek ali posvet v tem času. Razdelili
bomo tudi film Za več pravega veselja brez alkohola, ki ga lahko prikazujete
učencem 3. triade. Tudi letos bodo v različnih romarskih središčih svete maše
in križevi poti, ki bodo še posebej namenjeni v spodbudo  vsem, ki sodelujejo v akciji 40 dni brez
alkohola, in vsem, ki zaradi alkohola kakorkoli trpijo.

Akcija Ne pozabimo:

V postnem času
sočasno nadaljujemo tudi z akcijo Ne pozabimo, ki je namenjena podpori pomoči
ljudem v stiski v bližnjih balkanskih državah. Škofijske Karitas ob podpori
tednika Družina tako pomagajo v BiH, Makedoniji 
in Srbiji. Lani so bile organizirane večje pošiljke s hrano, obleko,
obutvijo, šolskimi potrebščinami, praškom in drugim materialom. V tej akciji pa
je podprto tudi humanitarno delo sester v Albaniji. Tudi v letošnjem letu upamo
na vsaj enako podporo darovalcem kot v lanskem letu, da bi lahko pomagali v
sosednjih balkanskih državah,kjer so stiske res velike.

Vsa gradiva si
lahko ogledate na spletni strani: https://www.karitas.si/post/