Posledice pandemije covid – 19 na področju trgovine z ljudmi.

18. oktober 2020, Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Od leta 2007 Evropska unija 18. oktober obeležuje kot Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi. Tudi v Sloveniji je to dan, ko se strokovno in tudi širšo javnost še bolj poudarjeno ozavešča o pojavu, ki po Kazenskem zakoniku RS pomeni zločin proti človeštvu. Žrtvam trgovine z ljudmi je odvzeto dostojanstvo in pravica do svobode. Zaskrbljujoče je, da je med 40,3 mio žrtev trgovine z ljudmi kar 10 milijonov otrok, žrtev prisilnega dela, prisilnih porok in prisiljenih v prostitucijo ter druge oblike spolnih zlorab.

Poglavitni vzroki za trgovino z ljudmi so revščina, brezposelnost, pomanjkljiva izobrazba, spolna diskriminacija, pomanjkanje priložnosti za zakonite migracije, konflikti in vojne, ki povzročajo begunstvo, življenje v disfunkcionalnih družinah, nasilje v družini in podobno. Tovrstne razmere privedejo ljudi do ranljivosti, ki jo z namenom zaslužka izkoristijo trgovci z ljudmi. Vzrok za trgovino z ljudmi je tudi povpraševanje po produktih in storitvah, ki slonijo na zlorabi ljudi. Trgovina z ljudmi je prisotna tudi v Sloveniji in je največkrat povezana s prisilno prostitucijo. Pereča postaja tudi problematika dela v nekaterih panogah (gradbeništvo, gostinstvo, kmetijstvo, prevozništvo…), ki je za nizko kvalificirane delavce velikokrat na meji prisilnega dela in temelji na psihičnem nasilju in ustvarjanju dolžniškega razmerja.

Tako za Evropo kot za svet velja, da pandemija COVID 19 povečuje revščino predvsem zaradi  izgube rednega ali priložnostnega dela. Osebam brez sredstev za preživetje in nastanitev grozi, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi, pri ženskah je še zlasti nevarno spolno izkoriščanje. Epidemija ima izjemno velik vpliv tudi na otroke v revnih državah, kjer se revščina še huje povečuje. Otroci so primorani pustiti šolo in delati, da bi s svojim delom prispevali k preživetju družine ali pa so zaradi preživetja prisiljeni v poroko.

Tudi v Evropi in Sloveniji so otroci in mladostniki zaradi epidemije prikrajšani za osebne medvrstniške stike, zato veliko časa preživijo na različnih družbenih omrežjih, kjer pa nanje preži veliko nevarnih ponudb. Organi pregona v EU beležijo porast trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja otrok na spletu in eksponentno rast povpraševanja in distribucije tovrstnega gradiva.

Slovenska karitas svoje poslanstvo pomoči ljudem v stiski uresničuje z namestitvijo in celostno oskrbo, obenem izvaja tudi izobraževanja in preventivne aktivnosti na področju ozaveščanja otrok, mladostnikov ter strokovne in širše javnosti. Preventivno delovanje v osnovnih in srednjih šolah na področju preprečevanja trgovine z ljudmi je v trenutnih razmerah zelo pomembno, saj z intenzivnim ozaveščanjem otrok in mladostnikov z delavnicami v živo ali po spletu, lahko preprečuje zlorabe. 

Naj vsakoletni poudarki ob Evropskem dnevu boja proti trgovini širijo zavest o razsežnostih modernega suženjstva, načinih preprečevanja in celostni pomoči žrtvam.

Podrobnosti o trgovini z ljudmi in aktivnosti Slovenske karitas