Pomoč mreže Karitas ob začetku novega šolskega leta 2012/13

Z dobrodelnima akcijama Pokloni zvezek in Otroci nas potrebujejo na Slovenski karitas zbiramo sredstva za pomoč šolarjem iz socialno ogroženih družin ob začetku novega šolskega leta 2012/13.

Stroški za nakup šolskih potrebščin so za mnoge družine preveliko breme. Kljub določenim oblikam državne pomoči, mnogi straši še zdaleč ne zmorejo pokriti vseh stroškov. Še posebej so pred veliko preizkušnjo velike družine, družine z enim staršem in s starši, ki so postali brezposelni ali so v drugih hudih stiskah.

V mreži Karitas želimo zagotoviti vsem otrokom vsaj približno enake možnosti, kot jih imajo njihovi sovrstniki. Otroci si želijo pridobivati znanje in izkušnje, ki jim bodo v prihodnosti pomagale dostojno in ustvarjalno živeti. Vendar to ni mogoče brez osnovnih pripomočkov, kot so šolske potrebščine.

Letos, od začetka meseca maja, smo v dobrodelni akciji Pokloni zvezek zbrali 23.634 zvezkov. Akcija je potekala na 226 – ih osnovnih šolah in v 46 – ih vrtcih, pridružili pa so se je tudi druge ustanove, podjetja in posamezniki.

V mesecu juniju, ob zaključku šolskega leta 2011/12, smo pričeli z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, kjer smo zbirali denarna sredstva in šolske potrebščine za pomoč šolarjem iz socialno ogroženih družin. Do 03. 09. 2012 smo zbrali 129.683,00 €, ki smo jih tudi že razdelili.

Z raznimi oblikami pomoči smo preko poletnih mesecev pomagali 8.081 šolarjem po vsej Sloveniji. V mreži Karitas smo skupaj za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin namenili 213.980,00 € pomoči, del teh sredstev je podarila tudi Fundacija invalidnih in humanitarnih organizacij (FIHO).

V najhujših stiskah smo delili vrednostne bone za nakup delovnih zvezkov, kjer je povprečna pomoč znašala 40 € na otroka. Pripravili pa smo tudi pakete z zvezki, šolskimi torbami, copati, pisali in drugimi šolskimi pripomočki, ki smo jih tudi že razdelili.

Preko celega šolskega leta bomo pomagali tudi številnim drugim otrokom s plačilom položnic, ki so povezane s šolanjem, plačilom šolske prehrane, šole v naravi…

Vsem, ki ste pomagali zbrati sredstva, za pomoč mnogim otrokom ob začetku šolskega leta, se iskreno zahvaljujemo!