Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2012 – poročilo z novinarske konference

Ljubljana, 22. 8. 2012

V prostorih Ignacijevega doma na Ulici stare pravde 11 v Ljubljani, je v sredo, 22. avgusta 2012, ob 10.00, potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja. Govorili smo tudi o projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih Karitas izvaja ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS.

V teh dneh začenjamo z vsakoletno dobrodelno akcijo Za srce Afrike. Zbrana sredstva namenjmo razvojnim projektom na področju oskrbe z vodo, zdravstva in šolstva, izvajmo pa jih v sodelovanju s slovenskimi misijonarji v osrednjem delu Afrike.

S pomočjo zbranih darov posameznikov in podjetij ter preko SMS sporočil smo v lanskoletni akciji (v letih 2011 in 2012) ob pomoči slovenskih misijonarjev v kraju Ruzo v Burundiju podprli obnovo prostorov in dotrajane strehe (na površini 470 m2) na dispanzerju ter dokončali gradnjo novih bolnišničnih prostorov v okviru zdravstvenega centra, ki oskrbuje 68.000 prebivalcev. Pomagali smo tudi pri nakupu 36 postelj, zgradili dodaten vodnjak, zunanje sanitarije, jedilnico, pralnico ter podprli nakup sončnih celic za ta center. Za potrebe zdravstvenega centra v kraju Rwisabi v Burundiju, kamor dnevno prihaja po pomoč več kot 400 ljudi, smo kupili manjkajočo medicinsko opremo. Za center za podhranjene otroke smo kupili sončne celice, postelje ter zgradili sanitarije. Obnovili smo vaški vodnjak ter podprli gradnjo hiše in nakup motornega mlina za mletje žita. V Kigaliju v Ruandi smo podprli gradnjo vodnjaka in nakup črpalke za črpanje podtalne vode za potrebe osnovne šole, katere gradnjo bomo podprli v letošnjem letu.

V prihodnjem letu bomo v Kigaliju v Ruandi, kjer je v razredih pogosto do 100 otrok, podprli gradnjo nove osnovne šole s šestimi razredi. V Rwisabiju v Burundiju bomo podprli nakup šolskega pohištva za potrebe vrtca in razreda za opismenjevanje odraslih. Pomagali bomo obnoviti vaško osnovno šolo, ki jo obiskuje 2.375 otrok in je v zelo slabem stanju. V okviru zdravstvenega centra v Rwisabiju bomo omogočili nakup štedilnikov in izobraževanje žensk za zagon domače proizvodnje mila, kar je pomembno za higieno in zdravje prebivalstva. V Mbiriziju v Burundiju bomo sodelovali pri gradnji štirih dodatnih razredov srednje šole, kakršna je bila želja domačinov, da bi več mladih lahko obiskovalo šolo.

Morebitni darovalci dar v višini 1,00 EUR ali 5,00 EUR lahko prispevate s poslanim SMS in pripisanim geslom AFRIKA ali AFRIKA5 na številko 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, sklic: 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče.

V letu 2010 smo v sklopu te akcije začeli tudi z zbiranjem mesečnih prispevkov Z delom do dostojnega življenja, ki družinam v Afriki omogočajo, da z lastnim delom lahko preživijo svoje družine in dostojno živijo. Tudi letos nadaljujemo s to akcijo.

Dodatne informacije dobite bodisi pri gospe Jani Lampe na sedežu Slovenske karitas, tel. 01/300–59–65, GSM: 031/344–481 ali po e-pošti na naslovu: [email protected] bodisi na v nadaljevanju navedenih povezavah:

Izjava – g. Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas – zvočni zapis
Predstavitev dobrodelne akcije Za srce Afrike – ga. Jana Lampe, vodja akcije – zvočni zapis
Izjava – g. Mitja Štrukelj, generalni direktor direktorata za mednarodni razvoj in sodelovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve RS – zvočni zapis
Predstavitev dobrodelne akcije Z delom do dostojnega življenja – g. Imre Jerbic – zvočni zapis
Predstavitev dobrodelne akcije Z delom do dostojnega življenja – ga. Jana Lampe, vodja akcije – zvočni zapis
Izjava podpornice dobrodelne akcije Z delom do dostojnega življenja – ga. Ana Sirc – zvočni zapis
Novinarska konferenca – celoten zvočni zapis

Mednarodni razvojni projekti v Afriki podprti s pomočjo Slovenke karitas – predstavitev PDF
Zgibanka Za srce Afrike PDF
Z delom do dostojnega življenja v Afriki – predstavitev PDF
Z delom do dostojnega življenja – zgibanka – poblastilo PDF