Pomoč Karitas ob poplavah 2023 iz zbranih darov posameznikov in podjetij

  1. FINANČNA POMOČ KARITAS OB POPLAVAH 2023 IZ ZBRANIH DAROV POSAMEZNIKOV IN PODJETIJ

Karitas je doslej razdelila 6 mio € za gospodinjstva, prizadeta ob poplavah in drugih nesrečah, ki so jih povzročile obilne padavine v avgustu 2023. Škofijske karitas so na osnovi prejetih prošenj 4.064 gospodinjstev pomagale v obliki nakazil na transakcijske račune prizadetih gospodinjstev, vrednostnih bonov, kupljene hrane, kupljenih gospodinjskih pripomočkov … Skupna vrednost neposredne finančne pomoči Karitas je znašala 5 mio €.  Med prizadeta gospodinjstva smo razdelili kupljeno hrano, vrednostne bone, gospodinjske aparate, razvlažilce ter jim nudili psihosocialno pomoč v višini 0,5 mio €.  Dodatno pa smo razdeli tudi poklonjeno hrano s strani podjetji in posameznikov v trgovskih centrih v višini 0,5 mio €. Preostanek pa predstavljajo posredni stroški, ki so manjši od 1 %.

Večino gospodinjstev so voditelji župnijskih Karitas in prostovoljci predhodno tudi obiskali oziroma jim pomagali pri čiščenju ali pri urejanju osnovnih pogojev za bivanje. Humanitarna finančna pomoč Karitas je bila namenjena za najnujnejše pripomočke in osnovne potrebščine za življenje, ki so jih gospodinjstva izgubila ob poplavah ter za pripomočke, ki so jih gospodinjstva potrebovala za čiščenje in preprečevanje nadaljnje škode. Celotna finančna pomoč je bila v celoti realizirana iz darov posameznikov in podjetij, zbranih na Karitas.

PODROBEN PRIKAZ ODHODKOV
neposredna finančna pomoč gospodinjstev prizadetim v poplavah4.969.458,46 €
Kupljena hrana, boni, gosp. aparati446.957,02 €
Razvlažilci68.581,74 €
Psihosocialna pomoč22.871,65 €
Materialna in druge vrste pomoči538.410,41 €
Stroški logistike, nakazil …37.614,74 €
Stroški dob. akcije (poštnina, tisk …)15.020,26 €
Posredni stroški52.635,00 €
Razdeljena in poklonjena hrana521.122,41 €
SKUPAJ razdeljena pomoč Karitas:6.081.626,28 €
Projekti – sredstva tujina1.386.290,00 €
Preostale donacije na SK (zbrano v mesecu novembru)285.371,96 €
*𝐕 𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥𝐢 𝐧𝐢 𝐯š𝐭𝐞𝐭𝐢𝐡 𝟓,𝟓 𝐦𝐢𝐨 𝐄𝐔𝐑 𝐫𝐚𝐳𝐝𝐞𝐥𝐣𝐞𝐧𝐢𝐡 𝐬𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐞𝐯 𝐩𝐨 𝐬𝐤𝐥𝐞𝐩𝐮 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐞 𝐑𝐒, 𝐤𝐢 𝐣𝐢𝐡 𝐣𝐞 𝐯 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐮 𝐫𝐚𝐳𝐝𝐞𝐥𝐢𝐥𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐞𝐭𝐢𝐦 𝐯 𝐩𝐨𝐩𝐥𝐚𝐯𝐚𝐡 𝐢𝐧 𝐧𝐞𝐮𝐫𝐣𝐢𝐡.

Delež gospodinjstev po območjih         
Na škofijskih Karitas Celje, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota smo prejeli prošnje v sledečih deležih: največ v Savinjski regiji, 1.882 (46 %), v Ljubljanski in Gorenjski 1.616 (40 %), v Koroški in Podravski 507 (13 %) in v Pomurski regiji 59 (1 %). Podroben prikaz glej priloga 1 spodaj: Finančna pomoč Karitas po občinah (izključno za sredstva zbrana z donacijami posameznikov in podjetji).

Darko Bračun, Nadškofijska karitas Maribor, Matej Pirnat, Škofijska karitas Celje, Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas, Alenka Petek, Škofijska karitas Ljubljana in Jure Gortnar, Veto Veletrgovina d.o.o.
  • MATERIALNA POMOČ KARITAS OB POPLAVAH IZ PREJETIH DONACIJ PODJETIJ IN EVROPSKIH KARITAS

Župnijske Karitas so na prizadetih območjih razdelile 135 ton hrane, ki so jo poklonili posamezniki in podjetja (mleko, testenine, mesni izdelki, zelenjava, kis, olje, sladkor, sadje in zelenjava, konzervirana hrana ipd.). Dodatno so bila razdeljena tudi čistila, razkužila, orodje za čiščenje, higienski pripomočki, posteljnina, brisače, odeje in gospodinjski aparati v vrednosti 404.618,97 €. Večji donatorji materialne pomoči so bili: Veledrogerije Ljubljanskih Lekarn, Alpod, Violeta d.o.o., Veto Veletrgovina d.o.o., Miele d.o.o., Paloma d.d., Pivovarna Laško d.d. (donacija vode) in Cargo-partner d.o.o., ki je omogočil prevoze. V trgovskih centrih Mercator in Hofer smo zbrali 9,3 tone hrane in higienskih potrebščin. Skupaj z materialom v pošiljki iz Karitas Poljske in večjo donacijo toplotnih črpalk je skupna pomoč v doniranem materialu znašala 521.122,41 €.    
Na prizadetih območjih so gospodinjstva prejela tudi 415 razvlaževalcev prostorov. 290 razvlaževalcev so v Slovenijo pripeljali sodelavci Karitas Hrvaške, Poljske, Nemčije, Češke in Madžarske. Slovenska karitas je zagotovila še 125 razvlaževalcev. Finančne donacije pa smo ali jih bomo prejeli tudi iz Karitas Avstrije, Hrvaške, BiH, Nemčije, Češke, Slovaške, Poljske in Italije. Prejeli smo donacijo več kot 200 bal sena za prizadete kmetovalce.

  • PROSTOVOLJSKA POMOČ

V prvih dneh je na pomoč priskočilo več kot 3.000 prostovoljcev Karitas z zabeleženimi 51.049 prostovoljskimi urami. Več kot dve tretjini so predstavljali mladi prostovoljci, ki so na delovišča vstopali preko Centra Mlade Karitas, ki je deloval v okviru Slovenske karitas in preko 30 koordinatorjev pomoči Karitas v prizadetih občinah. Prostovoljci in sodelavci župnijskih Karitas in škofijskih Karitas so še vedno v neposrednem stiku s prejemniki pomoči.

  • ZBRANI FINANČNI DAROVI POSAMEZNIKOV, PODJETIJ IN USTANOV

Slovenska karitas je doslej zbrala 7.753.288,24 € prispevkov posameznikov, podjetij in ustanov, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Največji del donacij predstavljajo darovi posameznikov, ki presegajo 4,2 mio EUR, od tega je 40.220 oseb preko SMS prispevalo 409.338,00 €. Drugi največji del predstavljajo donacije podjetij in ustanov, preko 1,6 mio €. Med večjimi donatorji so podjetja Panta Rhei Beratungs, Pekarna Pečjak, Delavska hranilnica, Salonit Anhovo, Tiskovno društvo Ognjišče, Loterija Slovenija, d. d., OVB Allfinanz SI d.o.o., ebm-papst Slovenija, Eltima d.o.o, Vizija Holding, Spar Slovenija, Tosama d.o.o., LES-MMS d.o.o., NIL d.o.o., Elmont d.o.o. Krško, TREBIA INVEST d.o.o., Lekarna Novak d.o.o., Društvo kreativnih gostincev JRE, Kolektor Sisteh d.o.o., HOFER trgovina d.o.o., iSystem Labs d.o.o. in podjetje Beneficij d.o.o. Zahvala tudi številnim drugim podjetjem, ki so po svojih močeh prispevala donacije. V Mercatorjevi akciji Najboljši SOSedje skupaj pomagamo, se je za Karitas zbralo 111.918,26 €. Za zelo velik prispevek se zahvaljujemo tudi Nogometni zvezi Slovenije, Fundaciji Mateja Mohoriča, Ustanovi Rdeča žoga, Odvetniški zbornici Slovenije in Slovenski škofovski konferenci. Večje zneske so prispevali tudi Olimpijski komite Slovenije, Kongregacija šolskih sester, Gibanje Svoboda in mnogi drugi. Pri reševanju stisk odlično sodelujemo tudi s Fundacijo Radia1. Zahvala pa tudi Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), ki se je odzvala nemudoma in omogočila takojšnjo pomoč Karitas na terenu. Med prejetimi sredstvi so tudi iz naslova nabirke po vseh Cerkvah v Sloveniji v višini 945.539,93 € in na Poljskem in v mreži evropskih Karitas v višini 1,4 mio €.  

Gre za rekorden obseg donacij na Slovenski karitas, a gre na žalost tudi za rekorden obseg števila prizadetih gospodinjstev in res velikih potreb po pomoči, zato prosimo in spodbujamo še naprej vse ljudi dobre volje, da se pridružijo in pomagajo.

  • TERENSKA PSIHOSOCIALNA POMOČ IN RAZBREMENILNI POGOVORI

Karitas na terenu izvaja tudi psihosocialno svetovanje in spremljanje oškodovanih oseb. Od avgusta dovključno 12. 11. 2023 je bilo izvedenih 989 ur razbremenilnih pogovorov na terenu (pretežno Savinjska dolina, nekaj Koroška in Gorenjska) s strani 12 strokovnjakov (7 stalnih, 5 občasnih). Strokovnjaki so obiskali  357 gospodinjstev. Na Ljubnem, Vrbju in Petrovčah v jesenskem in zimskem času organiziramo srečanja – čajanke za prebivalce prizadete v poplavah. Srečanja so vodena s strani strokovnjakov. Kar je mlajših oseb, ki so digitalno spretnejše, in kjer so potrebe, usmerjamo v spletno psihosocialno svetovanje in spremljanje preko Karitas eSOS aplikacije. Trenutno je vključenih 6 oseb, ki so bile prepoznane ob terenskem delu na Savinjskem in Gorenjskem. Ob razbremenilnih pogovorih je pomemben tudi zagovorniški vidik pomoči posameznikom in gospodinjstvom, ki so utrpeli škodo v poplavah.

Na območju, ki so jih prizadele poplave deluje preko 60 župnijskih karitas od tega 41 na najhuje prizadetih. Prostovoljci Karitas so opravili več kot 1.500 laičnih razbremenilnih pogovorov in dodatno obiskali večino gospodinjstev pri zbiranju prošenj in razdeljevanju prve pomoči v obliki bonov.

10.08.2023 Mezica Rekonesans żołnierzy Wojska Polskiego Pomoc Polski w usunięciu skutków powodzi. Fot. DGRSZ
  • NADALJNA POMOČ KARITAS PRIZADETIM GOSPODINJSTVOM OB POPLAVAH

Slovenska karitas je večino pomoči zbrane v Sloveniji razdelila. V prihodnjih mesecih in prihodnjem letu bo predvsem s projektnimi mednarodnimi sredstvi nadaljevala s pomočjo gospodinjstvom, ki bodo ostala v dolgoročni stiski in kljub pomoči države in humanitarnih organizacij ne bodo sama zmogla urediti dostojnih pogojev za bivanje. V okviru te pomoči bodo prizadeta gospodinjstva deležna psihosocialne pomoči, spremljanja, tehnične pomoči  in razbremenilnih pogovorov.

Sredstva za pomoč lahko še naprej darujete na:

Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Koda namena: CHAR
Namen: POMOČ POPLAVE
Sklic: SI00 624

Prispevate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR. Za več informacij obiščite spletno stran karitas.si.

Iz srca hvala za vsak dar in sočutje s poplavljenimi v Sloveniji, ki nas zelo potrebujejo.

Hvala za objavo in lepo pozdrav,

Peter Tomažič,

generalni tajnik Slovenske karitas

Za dodatne informacije se lahko obrnete na [email protected], 031 228 726.