Podpora predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

V Slovenski karitas smo že v preteklosti konstruktivno sodelovali pri iskanju rešitev za starejše, zato podpiramo ureditev dolgotrajne oskrbe s sprejetjem predlaganega zakona, za katerega menimo, da je dovolj dobra osnova za sistemsko ureditev tega področja. Le zakon je lahko prvi korak k celovitemu reševanju problematike oskrbe starejših.

V nekaterih delih zakona so zagotovo tudi še odprte teme, kot so sredstva za trajnostno in stabilno financiranje, vloga neformalnih izvajalcev, ki bi jih lahko zagotavljale humanitarne in prostovoljske organizacije, nedorečen strokovni nadzor in pristojnosti ministrstev. Pričakujemo, da bodo vse te nejasnosti do polne uveljavitve tega zakona dorečene in da bo s tem zagotovljena celostna sistemska ureditev skrbi za starejše. S prvim zakonom je težko odgovoriti na vse probleme, vendar se v prihodnosti lahko ob dobronamernosti in strokovnosti vseh deležnikov hitro prilagaja realnim razmeram.

Karitas v Sloveniji s svojimi programi vstopa na različna področja pomoči ljudem v stiski. V svoje programe, ki se izvajajo na več kot 450 lokacij po vsej Sloveniji, ima vključenih preko 40.000 starejših. Pri pomoči starejšim, bolnim in invalidom se srečujemo z najrazličnejšimi stiskami (različne dolžine čakanja na storitve pomoči na domu in institucionalno varstvo, lokalne skupnosti različno sofinancirajo pomoč na domu, cena standardne oskrbe za institucionalno varstvo je zelo različna, dnevni centri so na voljo le v določenih krajih, itd.), ki so tudi posledica neurejenega sistemskega področja oskrbe starejših. Različne vstopne točke, različni postopki pri ocenjevanju potreb, različna dostopnost do storitev po različnih krajih, različni načini financiranja storitev za starejše glede na lokalne skupnosti so pokazatelj, da si mnogi starejši ne morejo zagotoviti primerne, enakovredne in predvsem pravočasne oskrbe.             

Že dvajset let smo priča poskusom sistemske ureditve tega  področja, vendar žal do sedaj nismo dosegli družbenega soglasja. Čas se zaradi vse večjega deleža starih izteka in v primeru, da ne najdemo minimalnega skupnega soglasja za ureditev dolgotrajne oskrbe, bo vse skupaj vplivalo tudi na celotno zdravstvo kot socialnovarstveni sistem in predvsem na kvaliteto življenja starejših in njihovih svojcev. Nenazadnje pa čim prejšnje sprejetje tega zakona vpliva tudi na možnost črpanja evropskih sredstev za oskrbo starejših.

Slovenska karitas