Negativno mnenje Karitas na spremembe Zakona o igrah na srečo


Predlogi spremembe Zakona o igrah na srečo so po mnenju Slovenske karitas nesprejemljivi in škodljivi za širšo družbo. Z ukrepi se predvsem krepi tržna in marketinška dejavnost iger na srečo, kar je z vidika nevarnosti širjenja zasvojenosti nedopustno. Tovrstna dejavnost, ki mora biti zaradi negativnih posledic regulirana, je v Sloveniji dobro urejena oziroma zamejena in ustrezno kontrolirana s strani države. Na podoben način je v Evropi v več kot 95% procentih monopolno regulirana s strani države.

V Slovenski karitas ocenjujemo, da predlagane spremembe zakona niso utemeljene in jih ne podpiramo iz naslednji razlogov:

 • Širitev kroga prirediteljev iger na srečo
 • Vstop novih prirediteljev iger na srečo, upravičuje dodatno intenzivno oglaševanje iger na srečo in spodbujanje novih igralcev. V tem primeru večja konkurenca pomeni večjo potencialno škodo za igralce in celotno družbo. Glede na izkušnje z zasvojenostmi, ki jih imamo v programih Karitas, je v hitrem porastu zasvojenost z igralništvom in športnimi stavami predvsem na internetu in zasvojenost z ekrani na sploh, v kombinaciji z drugimi klasičnimi zasvojenostmi.

 • Delež lastništva države in fundacij
 • Dosedanji prireditelji so lastniško kontrolirani s strani države in dotičnih fundacij, ki imajo v primeru Loterije Slovenije večino v nadzornem odboru in s tem nadzor nad stroški, naložbami in delitvijo dobička v loteriji, ki gre v deležu lastništva tudi za družbeno koristne namene. Sprememba zakona ne predvideva večinskega lastniškega deleža države in fundacij za nove prireditelje in s tem nadzora nad poslovanjem in delitvijo dobička.

 • Nenadzorovane in prikrite igre na srečo
 • Vstop enega ali dveh novih dovoljeni prireditelji iger na srečo ne rešuje nenadzorovanih igre na srečo na spletu, kjer država ne participira na davkih in družbeno koristne dejavnosti na koncesijah. Saj bodo slovenski igralci preko spleta še naprej uporabljali raznovrstno ponudbo v tujini, če bodo presodili, da je bolj ugodna ali mamljiva.  Prav tako ne rešuje problema prikritih iger na srečo z velikimi dobitki v medijskih akcijah podjetij. To področje je enako neurejeno in nepokrito s koncesijami. Plačilo koncesije in davka, naj se ureja vzporedno s podobno problematiko trgovanja z  vrednostnimi papirji, kriptovalutami itd. na internetu.

  • Določitev minimalne  5% koncesije

  Delež koncesije v posameznih večjih igrah na srečo v primeru Loterije Slovenije dosega tudi 40%, kar mora biti končni cilj. Določitev minimalne 5% deleža koncesij ob razpisih bo postala orientacija za vse igre na srečo. Manjši delež koncesij pomeni manj sredstev za družbeno koristne namene in  več sredstev za agresivno oglaševanje in mamljive dobitke, kar je močan vzvod za razvoj zasvojenosti ter drugih škodljivih posledic.  

  • Finančni učinki sprememb

  Ob sprejetju predloga sprememb zakona predvidevamo negativne finančne učinke za koncesije in še večji premik igralcev na bistveno bolj tvegane posebne igre in športne stave na internetu. Kar pomeni konkretno vsaj nekaj milijonski izpad za družbeno koristne namene na račun dobičkov, dobitkov in oglaševanja prirediteljev. To bo prizadelo predvsem uporabnike storitev humanitarnih in invalidskih organizacij.

  Slovenska karitas