Otroci nas potrebujejo

Ob zaključku šolskega leta pričenjamo z dobrodelno akcijo z naslovom Otroci nas potrebujejo
za pomoč otrokom, ki potrebujejo šolske potrebščine. Zbrana sredstva
bomo letos avgusta razdelili socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi
otroki po vsej Sloveniji. Glede na razdeljeno pomoč v lanskem letu in
aktualne razmere v družbi na Karitas pričakujemo, da bo letos pomoči potrebnih vsaj 10.000 socialno ogroženih otrok.

Stroški za septembrski prihod otrok v osnovno šolo so za mnoge starše
preveliko breme, ki ga sami ne zmorejo. Kljub temu, da naj bi se v
skladu z ustavo osnovnošolsko izobraževanje financiralo iz javnih
sredstev, starši za enega osnovnošolca na začetku pouka potrebujejo več
kot 200,00 €. Še posebej velik strošek so delovni zvezki. Seveda je
šolanje veliko breme tudi v času med šolskim letom. Letos so razmere še
bolj zaostrene. Pred preizkušnjo so družine z enim staršem, velike
družine in družine s starši, ki so brezposelni ali prejemajo minimalno
oziroma neredno plačo.

Poleg zbiranja denarnih sredstev smo tudi letos pripravili posebno spodbudo za otroke z naslovom Pokloni zvezek,
v kateri so otroci že od začetka meseca maja po osnovnih šolah in
vrtcih zbirali zvezke ter razmišljali o solidarnosti in stiskah, ki jih
doživljajo njihovi sovrstniki. V ta namen smo pripravili krajši film, ki predstavlja akcijo Pokloni zvezek.
V akcijo, ki se končuje konec junija, se je vključilo več kot 224
osnovnih in podružničnih šol po vsej Sloveniji ter več kot 46 vrtcev. Do
sedaj smo zbrali že 19.773 zvezkov, ki jih osnovnošolci podarjajo
sovrstnikom.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v župniji oz. na škofijske Karitas
v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novemu mestu, Novi Gorici in Murski
Soboti. Neposredna pomoč bo realizirana bodisi v obliki šolskih
potrebščin bodisi v obliki bonov ali naročilnic za nakup.

Vsi, ki bi želeli pomagati, lahko prispevek v višini 1 € kadar koli prispevajo tudi s poslanim SMS sporočilom KARITAS na 1919.

Na voljo je tudi transakcijski račun:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,
TRR: 02140–0015556761,
sklic: 3620,
namen: Otroci nas potrebujejo