Namenitev dohodnine za leto 2011

Vsem 12.745 posameznikom, ki ste že namenili del dohodnine Slovenski karitas se iz srca zahvaljujemo, saj smo z vašo pomočjo zbrali 157.541,66€ s katerimi bomo lahko pomagali tistim, ki najbolj potrebujejo našo pomoč. Povprečen znesek iz naslova namenitve dohodnine znaša približno 12€.

Sredstva zbrana z dohodnino na Slovenski karitas so namenjena ljudem v stiski. Preko škofijskih karitas so po vsej  Sloveniji porabljena za najnujnejše in druge stiske, ki so trenutno v ospredju  na posameznih območjih. Poleg podpore rednim oblikam pomoči pri plačilu hrane, ogrevanja in položnic, so sredstva dohodnine namenjena  tudi za druge pomembne programe kot so ljudska kuhinja, pomoč brezposelnim ter za posebne programe pomoči starejšim in otrokom.
Manjši del sredstev pa je namenjen tudi za razvoj prostovoljstva in lokalne razvojne programe.

Kdor želi majhen del (0,5%) njemu odmerjene dohodnine, namesto v državni proračun, nameniti Slovenski karitas za programe pomoči ljudem v stiski, lahko izpolni priloženi obrazec. Več informacij lahko dobite na spletni strani https://www.karitas.si/dohodnina ali po telefonu 01/300-59-60

Namenitev dela dohodnine za vas ne predstavlja nikakršne finančne obremenitve.

Iskrena hvala!

Iz poročila mreže Karitas za leto 2011

Pomagali smo preko 138.204 ljudem v stiski po vseh slovenskih krajih to je 122.740 družin in družinskih članov, 12.196 starejših, 2.412 migrantov, 856 brezdomcev. Sodelovalo je 11.146 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 519.690 ur prostovoljnega dela. Razdelili smo 3.166 ton hrane , 7.580 gospodinjstev je prejelo pomoč v obliki plačila položnic in 10.800 otrok je prejelo šolske potrebščine v obliki paketa ali bona za delovne zvezke. V različne oblike družabnosti je bilo vključenih več kot 46.000 starejših. Otroci pa so bili deležni tudi obdarovanj ob praznikih in učne pomoči. V letovanja družin, otrok in starejših v Portorožu je bilo vključenih 677 oseb.