Odprto pismo Slovenske Karitas ob dnevu Zemlje

Spoštovani gospod poslanec!

Na Slovenski Karitas smo v letošnjem letu povabili vse slovenske osnovne in srednje šole k sodelovanju izvajanja delavnic osveščanja o problematiki podnebnih sprememb. S kratkim filmom »Prihodnost je v naših rokah« smo ob pomoči mentorjev spodbudili učence, da so razmišljali o podnebnih spremembah, kaj jih povzroča in kako le-te vplivajo na povečanje revščine v državah v razvoju. Ob tem je nastal izjemen niz izdelkov iz odpadnih materialov, spisov, pesmi in plakatov, ki jih je v celoti mogoče videti na spletni razstavi www.karitas.si/podnebne. V priloženi brošuri je simbolično razstavljen po en izdelek vsake sodelujoče šole. Izdelki bodo zagotovo nagovorili tudi vas.

Posledice podnebnih sprememb so v globalnem in lokalnem smislu, tudi pri nas v Sloveniji, vse hujše in vse bolj zaskrbljujoče. Razvite države smo s svojim načinom življenja in dejavnostmi najbolj odgovorne za hitre globalne spremembe podnebja. Na drugi strani pa najrevnejše države, ki so najmanj prispevale k tem spremembam, že sedaj občutijo posledice, ki povzročajo še večjo revščino.

Na Slovenski Karitas skupaj z 298-imi mentorji ter učenci iz 150-ih šol, ki so izdelovali izdelke v znamenje solidarnosti do vseh, ki najbolj trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb in revščine, apeliramo na vas, ki sprejemate odločitve na lokalnem nivoju, v naši državi, v Evropi in v svetu, da skupaj naredimo še več za zmanjšanje podnebnih sprememb in posledic le-teh.

V vaših rokah so možnosti in vzvodi, da z zakonodajo in raznimi ukrepi pripomorete k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje in s tem posledično k trajnostnemu razvoju za kvalitetno življenje državljanov Slovenije. Prav tako apeliramo na vas, da po svojih močeh vplivate na povečanje deleža in učinkovitosti razvojne pomoči RS za preprečevanje revščine in blaženje hudih posledic podnebnih sprememb v državah v razvoju, še posebej v Afriki, ki je prioritetno območje evropske razvojne politike.

V upanju, da združimo svoje moči v globalnem boju proti podnebnim spremembam in proti revščini, vas lepo pozdravljamo.

Učenci 150-ih slovenskih šol, njihovi učitelji in sodelavci Slovenske Karitas