Odprtje in blagoslovitev Središča Karitas Bertoki

V Bertokih pri Kopru odpira svoja vrata Središče Karitas Bertoki, ki ga bo v soboto, 8. januarja 2011, ob 9.00 blagoslovil in odprl koprski pomožni škof msgr. dr. Jurij Bizjak. Po blagoslovitvi bo kratek kulturni program, ogled prenovljenih in dograjenih prostorov centra in predstavitev programov pomoči, ki se bodo tu izvajali.

Predstavitev Središča Karitas Bertoki

Središče Karitas Bertoki deluje na naslovu Markova cesta 38. Sestavljen je iz manjše in večje stavbe. V manjši stavbi bo zaživel program za pripravo odvisnikov za vstop v eno od komun skupnosti Srečanje, v pritličju večje stavbe pa program pomoči brezdomcem. V prvem nadstropju in na podstrešju večje stavbe pa bodo po končanih delih prostori Istrske Karitas za izvajanje splošne dobrodelne pomoči in bivalni prostori za uporabnike programa Vrtnica za zdravljenje alkoholikov.

Sredstva za obnovo središča, ki ima več kot 500 m2 uporabne površine, so prispevali številni donatorji in ustanove, zlasti Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki je leta 2007 za obnovo na tej lokaciji namenila 79.285 EUR, leta 2010 pa še dodatnih 50.000 EUR za dokončanje investicije. Številna dela so prostovoljno opravili tudi obrtniki ter posamezniki in uporabniki programa pomoči odvisnikom. Brez njihove pomoči središča ne bi bilo mogoče oživiti.