Pomoč pri šolanju – REŠENO

Pomoč pri plačilu bivanja v dijaškem domu potrebuje 2o leten fant iz hribovske kmečke družine. Šola se na srednji šoli za pridobitev poklica pomočnik v živilstvu in zaradi starosti ni upravičen do štipendije. V družini živijo oče, mati in dva sinova.  Družina se preživlja  s skromno invalidsko pokojnino mame in skromnimi dohodki kmetije. Soočajo se z materialnimi težavami zaradi nizkih prihodkov. Pomoč bi fantu omogočila pridobitev izobrazbe, za katero si prizadeva že dalj časa.

Posredovala: Franica Grmek, Škofijska Karitas Koper