Predsednica RS, Nataša Pirc Musar je podelila nagrado zmagovalcema nagradnega natečaja »Solidarni ob naravnih nesrečah in drugih humanitarnih krizah po svetu«

Slovenska karitas je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve RS in s Platformo nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč SLOGA, v času od 2. do 6. oktobra organizirala 11. slovenske razvojne dneve. V sklopu razvojnih dni je letos potekal prvi slovenski humanitarni forum, na katerem so bili predstavljeni razmisleki o tem, kakšen je odziv Slovenije na naraščajoče humanitarne potrebe v svetu in kako se nanje odzivati s humanitarno pomočjo hitreje, učinkoviteje, celovito in tudi preventivno.

Ob tem smo na Slovenski karitas povabili vse slovenske osnovne šole k sodelovanju pri nagradnem natečaju, preko katerega smo želeli nagovoriti osnovnošolce in osnovnošolke in jih spodbuditi k razmišljanju o humanitarnih  krizah, ki se dogajajo po svetu, s krizami povezanih potrebah najranljivejših ljudi in zakaj je naša pomoč in solidarnost potrebna in pomembna.

Pri nagradnem natečaju je sodelovalo 46 slovenskih šol, med njimi poleg osnovnih tudi dve srednji šoli. Prejeli smo čudovite izdelke, za kar se vsem učenkam in učencem ter dijakom in dijakinjam  ter njihovim mentorjem najlepše zahvaljujemo.

Nagrade za najboljši izbrani pisni izdelek in za najboljši likovni izdelek na to temo je dvema učencema na prvem slovenskem humanitarnem forumu,  2. 10. 2023 v Cankarjevem domu v Ljubljani, podelila predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, ki je tudi pokroviteljica prvega slovenskega humanitarnega foruma.

Nagrado za najboljši likovni izdelek je prejela Tisa Julija Golob iz 9. razreda Osnovne šole Olge Meglič.

Nagrado za najboljši literarni izdelek pa je prejel Matic Golob iz 7. razreda Osnovne šole Fram.

V nadaljevanju vam predstavljamo dodatna dva likovna izdelka.

Marissa Aiesya Daniela Binti Azmir, Osnovna šola Koper
Anja Bukšek, Osnovna šola Žetale

Objavljamo tudi dve literarni deli: Lina Lampret, OŠ Gustava Šiliha Laporje in Uliana Sychova, Osnovna šola Rovte.

Za sodelovanje pri nagradnem natečaju »Solidarni ob naravnih nesrečah in drugih humanitarnih krizah po svetu« se vsem šolam, učiteljicam, učiteljem, učenkam in učencem najlepše zahvaljujemo.

Natečaj je potekal  v okviru v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS s Slovensko karitas ter projekta globalnega učenja »Trajnostno.Lokalno.Globalno II«, ki ga ravno tako sofinancira zunanje ministrstvo, izvaja pa Platformo SLOGA skupaj z nevladnimi organizacijami, kot Slovensko karitas. Izražena mnenja so mnenja Slovenske karitas in ne odražajo stališč Vlade RS in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS.