Karitas je do sedaj razdelila 4 mio EUR pomoči za poplave zbrane z darovi posameznikov in podjetij

Slovenska karitas preko župnijskih in škofijskih karitas aktivno sodeluje pri pomoči ljudem v stiski, ki so jih prizadele poplave. Karitas je do sedaj razdelila za več kot 4 mio EUR pomoči zbrane z darovi posameznikov in podjetij ter v septembru sodelovala pri izplačevanju polovice od 10 milijonov evrov finančne prve pomoči, ki smo jo prejeli s strani Vlade RS po avgustovski vodni ujmi.

Karitas se je na posledice poplav odzvala že 4. avgusta 2023 s prvo pomočjo z namestitvami, v materialu, finančnimi sredstvi in boni za trgovske centre, v septembru sodelovala pri polovici izplačilih prve finančne pomoči vlade, v oktobru pa Karitas nadaljuje s pomočjo pri sanaciji domov s sredstvi zbranih darov posameznikov in donacijami podjetij. Finančna pomoč Karitas je do sedaj zajela več kot 4.800 gospodinjstev.

Karitas je do sedaj razdelila za več kot 4 mio EUR pomoči zbrane z darovi posameznikov in podjetij, od tega dobrih 3.5 mio EUR v obliki finančne pomoči gospodinjstvom in približno 0,5 mio v materialni obliki. Preostanek zbranih sredstev Slovenske karitas bo razdeljen do konca oktobra. S tem bo glavnina pomoči, ki jo ima Karitas trenutno na voljo, porabljena.

Karitas lahko ob tako velikem številu prizadetih gospodinjstev predvsem lajša stiske in se osredotoča na tiste, ki imajo poleg velike škode tudi slabšo socialno sliko. Za to na Slovenski karitas apelirajo na vsa prizadeta gospodinjstva, da v kolikor še niso, nujno zaprosijo tudi za izredno denarno socialno pomoč, ki jo lahko v primeru poplav na CSD prejmejo ne glede na svoje materialno stanje.

Trenutno so za tiste, ki lahko obnavljajo domove, največje potrebe predvsem po finančnih sredstvih in po pridobivanju dobrih izvajalcev. Na terenu je preko Karitas še vedno več kot 400 sušilcev, saj mnoga gospodinjstva še niso uspela posušiti stanovanj in jih še vedno potrebujejo. V največji stiski so tista naselja, ki domove še imajo, a še vedno ne vedo ali jih bodo sploh lahko obnavljali ali ne. Prav tako so v stiski gospodinjstva z izjemno veliko škodo, ki kljub do sedanji prejeti pomoči humanitarnih organizacij in države ne morejo sama rešiti svoje situacije. Zato je nujen čim prejšnji sprejem zakona o obnovi, na osnovi katerega bodo prizadeti lahko vedeli, v kakšnem obsegu in kdaj lahko računajo na večjo pomoč države.

Karitas še vedno pomaga tudi s psihosocialno pomočjo. Strokovni svetovalci z daljšimi razbremenilnimi pogovori pomagajo članom gospodinjstev, ki so še posebej ranljivi. To so  predvsem starejši in tisti, ki živijo sami. Samo v mesecu septembru je 12 strokovnjakov izvedlo 486 ur razbremenilnih pogovorov na terenu, pretežno v  Savinjski regiji in delno na Koroškem. Skupaj je bilo opravljenih tudi več kot 1.100 obiskov prostovoljcev, ki so opravili krajše razbremenilne pogovore. Sodelavci župnijskih in škofijskih Karitas so s pogovorom in koordinacijo pomoči še vedno najbliže družinam in posameznikom, ki so jih prizadele poplave.

Karitas aktivno ostaja na prizadetih območjih in bo najbolj prizadeta gospodinjstva spremljala vsaj še eno leto ter tudi konkretno pomagala z mednarodnimi sredstvi, še posebej v sklopu projekta s Karitas Poljske. Na Slovenski karitas še vedno deluje koordinacijski center za zbiranje prostovoljcev in razpored na delovišča za pomoč pri sanaciji in obnovi. Škofijske karitas pomagajo na poplavljenih območjih tudi v sklopu druge materialne pomoči, kot so šolske potrebščine, kurjava, hrana in vse kar lahko razbremeni proračun prizadetih gospodinjstev.

Zbiranje sredstev še vedno poteka. Svoj prispevek lahko nakažete na:

Slovenska karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Koda namena: CHAR
Namen: POMOČ POPLAVE
Sklic: SI00 624

Prispevate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR.

Slovenska karitas se zahvaljuje vsem prostovoljcem, koordinatorjem, posameznikom, podjetjem in mednarodni mreži Caritas za vso pomoč ter podporo.

Hvala, da niste pozabili na ljudi, ki so jih prizadele poplave.

Za več informacij obiščite spletno stran karitas.si ali [email protected]

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas