VLOGA in merila za dodeljevanje državnih sredstev – Poplave 2012

VLOGA ZA DODELITEV POMOČI – PDF

MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev za prizadeto prebivalstvo ob poplavah med 4. in 7.11.2012

1.    Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 84400-4/2012/2, z dne 8.11.2012, dodelila sredstva za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev (kurjava, prehrambeni paketi, ozimnica, odeje, oblačila…) za prebivalstvo prizadeto ob poplavah in sicer za Rdeči križ Slovenije sredstva v višini 750.000,00 € in Karitas v višini 750.000,00 €.

2.    Rdeči križ Slovenije in Karitas bosta dobljena sredstva dodeljevala prebivalcem, prizadetim ob poplavah, v sodelovanju z občinami, CSD in URSZR.

3.    Sredstva se bodo dodeljevala prizadetim ob poplavah na podlagi meril, ki sta jih soglasno določila Rdeči križ Slovenije in Karitas.

4.    Kriteriji za dodeljevanje sredstev so:
1.    Oddaja podpisane in datirane vloge za pomoč.
2.    Ugotovitev, da je bil prosilec za pomoč prizadet v poplavah med 4. in 7.11.2012.
3.    Ugotovljeno stanje
–    Poplavljeni prostori, kjer se ne biva (kletne kuhinje, garaže, gospodarska poslopja) – sredstev se ne dodeli
–    Poplavljena klet in uničena ozimnica – dodeli se materialna pomoč v znesku od 300,00 do 500,00 €
–    Poplavljeni kletni prostori in poškodovana infrastruktura (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava) – dodeli se materialna pomoč v znesku od 500,00 do 1.000,00 €
–    Poplavljeno stanovanje, kjer prosilec dejansko živi in ima uničeno stanovanjsko opremo (pohištvo, bela tehnika) – dodeli se materialna pomoč v znesku od 1.000,00 do 2.000,00 €
4.    Socialni status prosilca:
–    Število družinskih članov
–    Število otrok
–    Število zaposlenih
–    Število invalidov/bolnih
–    Število prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih prejemkov iz javnih sredstev
–    Drugo

5.    Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena na materialno pomoč med 300,00 in 2.000,00 €, posamezen prosilec pa je upravičen do pomoči na osnovi dokumenta, ki ga izda ali Karitas ali Rdeči križ Slovenije, in sicer:
–    0,00 €; poplavljeni prostori, kjer se ne biva (kletne kuhinje, garaže, gospodarska poslopja)
–    300,00 do 500,00 € materialne pomoči; poplavljene kleti in uničena ozimnica
–    500,00 do 1.000,00 € materialne pomoči; poplavljeni kletni prostori in uničena infrastruktura (peči, grelci vodovod, uničena kurjava)
–    1.000,00 do 2.000,00 € materialne pomoči; poplavljeno stanovanje, kjer prosilec dejansko biva in živi in ima uničeno stanovanjsko opremo (pohištvo, bela tehnika)

6.    Prosilec lahko prejme pomoč iz naslova omenjenih sredstev samo od ene organizacije.

7.    Dokumentacija, ki jo hrani organizacija, ki izplača pomoč:
–    podpisana in oddana vloga za pomoč,
–    podpisan sklep, ki ga podpiše odgovorna oseba Karitas ali Rdečega križa Slovenije
–    seznam prosilcev iz katerega bo razvidna višina prejete pomoči, ki ga podpišejo vsi člani posebne komisije

8.    Ustanovi se posebna, pet (5) članska, komisija za dodeljeavnje sredstev prosilcem glede na zgoraj opisane kriterije. Komisija je sestavljana iz predstavnikov Slovenske karitas, Rdečega križa Slovenije, Občine, Centra za socialno delo in URSZR. Sklicatelj komisije je URSZR.

Če želite darovati, izpolnite spodnji obrazec:

  1. Izpolnite prijavo in domov boste prejeli položnico.

  * Vsa polja so obvezna

  Ime in priimek

  Naslov

  Poštna številka

  Kraj

  Znesek:

  Namen:

  Poslani podatki bodo hranjeni in uporabljeni izključno za obveščanje o dobrodelnih akcijah in dejavnostih Slovenske karitas.