Krepitev socialne mreže in skrbi za ranljive skupnosti:Na letovanjih in taborih Karitas v letu 2003 vključenih 1150 udeležencev; otrok, družin in starejših

Danes je potekala novinarska konferenca, na kateri smo spregovorili o letovanjih in taborih, ki jih izvaja Karitas. V luči povečanih socialnih stisk in potrebe po podpori najbolj ranljivim skupinam Karitas v 2023 izvaja obsežne programe letovanj in taborov. Programi nudijo socialno ogroženim otrokom, mladostnikom, družinam in starejšim priložnosti, da se družijo, okrepijo svoje zdravje, gibajo, pridobijo nove socialne veščine in si naberejo moči za izzive med letom. V 2023 Karitas organizira 15 različnih programov letovanj in taborov, ki bodo vključili več kot 1150 udeležencev iz vse Slovenije, od tega 850 otrok. Dejavnosti se večinoma izvajajo v Portorožu, v Soči in na Rakitni ter na drugih lokacijah po Sloveniji. V programe je vključenih več kot 260 animatorjev prostovoljcev, ki se za svoje prostovoljno delo pripravljajo na več izobraževanjih v spomladanskem času.

Programi letovanj in taborov Karitas pokrivajo širok spekter potreb in skupin ter potekajo od začetka maja do konca oktobra. Večji del je izveden v poletnem času in je namenjen otrokom. Največja projekta letovanj so Počitnice Biserov in Mavrične počitnice, ki poleti potekajo v Portorožu in vključijo več kot 350 socialno ogroženih otrok. Preko poletja v Portorožu poteka tudi Letovanje socialno ogroženih družin. Iz vse Slovenije se letovanj udeleži 210 socialno ogroženih staršev in otrok. Letovanje starejših se bo letos spomladi in jeseni udeležilo več kot 150 starejših.

Drug pomemben del letovanj poteka v domu Karitas v Soči, kjer potekajo počitnice otrok iz programa Popoldan na cesti in so namenjene otrokom z učnimi in vzgojnimi težavami ter iz programa Posvojitev na razdaljo za otroke iz socialno šibkih družin. Otroci čas preživljajo v naravi ob reki Soči. Poseben poudarek je namenjen otrokom s posebnimi potrebami. V Soči tradicionalno letujejo tudi osebe z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju. Vsako leto skupaj preživijo zanimiv teden poln ustvarjanja, pogovorov in sprehodov. “Pomembno je, da osebam z motnjami v duševnem zdravju omogočimo letovanje in preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov in prijateljev,” dodajo na Karitas.      
Manjša letovanja za specifične skupine otrok in družin potekajo tudi v koči Mlade Karitas na Rakitni. Manjši tabori potekajo tudi na različnih lokacijah po Sloveniji v organizaciji škofijskih Karitas. Letos je v Sloveniji letovalo tudi 86 otrok iz Ukrajine.

Raznolike zgodbe otrok in mladostnikov

Otroci, ki se udeležujejo programov Karitas, prihajajo iz različnih okolij in se soočajo s številnimi izzivi. Nekateri se soočajo s tragičnimi izgubami, kot je smrt najbližjega, drugi se spopadajo z nasiljem ali alkoholizmom v družini, s posledicami ločitve staršev, bolezni ali psihičnih težav svojih staršev. Karitas veliko teh otrok spremlja tekom celega leta, saj so vključeni v programe, ki se izvajajo v okviru škofijskih in župnijskih Karitas. To jim omogoča, da jim nudijo dolgoročno podporo in pomoč, ki je prilagojena njihovim specifičnim potrebam.

Prav tako je pomembno poudariti, da so med udeleženci tudi otroci iz družin, kjer se soočajo z materialno revščino. Takšna raznolikost skupine je izjemno dragocena. Omogoča namreč, da se otroci med seboj spoznavajo, se učijo drug od drugega in razvijajo empatijo ter razumevanje za različne življenjske situacije. Otroci imajo priložnost razumeti izzive, s katerimi se soočajo njihovi vrstniki in tako pridobijo večje razumevanje in sočutje do drugih. Skupaj lahko delijo svoje izkušnje, se učijo in rastejo.
Zavedajoč se, da so otroci pogosto najbolj ranljivi in potrebujejo največ podpore, Karitas oblikuje svoja letovanja in programe tako, da tem otrokom nudijo varno in podporno okolje, kjer se lahko sprostijo, se naučijo novih stvari in kjer se lahko počutijo vključene in cenjene.

Poseben poudarek na družinah in starejših

Družine, ki se soočajo s socialnimi izzivi, imajo možnost preživeti kakovosten čas skupaj v Sončni hiši v Portorožu ali v Soči, kjer je poudarek na druženju, ustvarjalnih delavnicah in skupno preživetem prostem času družine. V Karitas ne pozabljajo na starejše, prav njim so namenjena posebna letovanja, ki jih izvajajo v spomladanskem in jesenskem času, ter omogočajo aktivno preživljanje prostega časa, druženje in sprostitev. Več kot 150 socialno ogroženih starejših bo imelo letos možnost uživanja v teh programih.

»V Karitas stojimo ob strani tistim, ki so najbolj ranljivi. Naše poslanstvo je usmerjeno v zagotavljanje pomoči in podpore za tiste, ki se soočajo s socialnimi izzivi. V letošnjem letu bomo izvedli raznolike programe letovanj, ki so namenjeni preko 1150 socialno ogroženih otrokom, mladostnikom, družinam ter starejšim. Hvaležni smo največjima financerjema Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Ustanovi Radia 1- Fundacija preprosto blizu, ki omogočata izvedbo letovanj in taborov.« je povedal  Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Prostovoljci so srce počitniških programov Karitas

Več kot 260 animatorjev prostovoljcev igra ključno vlogo v delovanju počitniških programov Karitas. Brez njihove nesebične pomoči in zavezanosti bi težko zagotovili tako obsežne in kakovostne programe.

»Energični in motivirani, prinašajo sveže ideje in perspektive ter zagotavljajo, da se vsi udeleženci počutijo vključene in spoštovane. Ti mladi prostovoljci ne le pomagajo pri izvedbi letovanj, temveč se aktivno vključujejo v življenja otrok in mladostnikov, ki jim nudijo podporo, mentorstvo in prijateljstvo. Prostovoljsko delo pri Karitas ni samo priložnost za pomoč drugim, ampak tudi priložnost za osebno rast in razvoj ter pridobivanje pomembnih življenjskih izkušenj poudarja Luka Oven, ki na nacionalni ravni koordinira delo youngCaritas, posebnega področja v okviru Karitas, ki se posveča motiviranju mladih za prostovoljstvo.

Na novinarski konferenci so spregovorili naslednji govorniki:

Alenka Petek, strokovna delavka na Škofijski karitas Ljubljana: »Na letovanje prihajajo otroci iz družin in družine iz različnih okolij, celo različnih držav. Vojnih območij Ukrajine, repatriirane družine iz Venezuele, velike družine, ki si težko omogočijo skupno letovanje družinskih članov, matere samohranilke, vdove z otroki … Starše v tednu želimo opolnomočiti, jim dvigniti samozavest in samospoštovanje, jim pokazati kako postaviti meje, kako poskrbeti zase, saj bodo le tako srečni starši svojim otrokom.«

Eva Kržišnik, voditeljica prvega tedna letovanja Počitnic Biserov, socialna pedagoginja in študentka zakonskih in družinskih študijev, ki je še pod svežimi vtisi iz Portoroža: »Veliko število animatorjev nam daje možnost in priložnost, da vse otroke, ki so z nami spoznamo, slišimo, opazimo, poslušamo in jim damo pozornost. Mi animatorji verjamemo, da je vsak otrok biser in jim poskušamo ta občutek tudi dati – skozi naše aktivnosti in skupnem preživljanju časa. Prav zanimivo je opazovati, kako se znotraj enega tedna vidi napredek pri otrocih pri sodelovanju, pogovoru in tudi nagajivosti. Predvsem pa hvaležnosti, da smo lahko skupaj. Prav tako je tudi za mlade prostovoljce animatorje teden dni poln priložnosti – prevzemanju odgovornosti, približevanju skupini in sodelovanju; se izpostaviš, poveš svoje mnenje in vse to je ena velika nagrada za vsake prostovoljca, ki pride k nam.«

Polona Greif, univ. dipl. socialna pedagoginja, zakonska in družinska terapevtka: »Odhod na počitnice je že sam po sebi lahko ustvarjalec spremembe v počutju – sprememba prostora je velikokrat pomemben element, da se lahko oseba vsaj malo odmakne od siceršnje stiske. Z raznolikimi aktivnosti, ki so vpletene v dnevni program letovanja, omogočimo otroku preusmeritev pozornosti iz domačih stisk na povsem drugačna doživetja. Če je izkušnja zelo pozitivna, je lahko za otroka ali mladostnika občutek podoben, kot da je na drugem planetu in v povsem drugem svetu. Mladi lahko dobijo tudi nove izkušnje, skozi katere sebe drugače doživijo.   
Zgoraj našteto pa dobi pravi učinek šele, če so krona vsega spoštljivi, dostojanstveni in naklonjeni odnosi, ki dajo otroku doživetje občutka, da je sprejet in cenjen, da ga ima skupina rada in da mu bodo odrasli na letovanju pomagali nositi kar čuti in doživlja v sebi.    
Letovanje je lahko tudi priložnost prisluhniti otrokovi stiski, da jo lahko odloži, in mu pomaga preusmeriti misli, da lahko doživi tudi lepe stvari. Tako lahko otrok tudi samo v enem tednu počitnikovanja dobi nove izkušnje. Le-te pa pomenijo novo izhodišče za nadaljnjo zorenje.«

Ajda Lalič, nekdaj prostovoljka animatorka na letovanju, profesorica rehabilitacijske in specialne pedagogike: »Prostovoljka na počitnicah Biserov sem bila dve poletji, tik pred začetkom moje poklicne poti, kot specialna in rehabilitacijska pedagoginja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Izkušnja prostovoljstva mi je dala ogromno izkušenj, ki sem jih pri svojem delu lahko s pridom uporabila. Predvsem sem pridobila sposobnost komunikacije in sodelovanja s sodelavci oziroma soanimatorji, sposobnost improvizacije pri delu z otroki in sposobnosti regulacije svojih čustev ob srečevanju z otroki s težkimi osebnimi zgodbami. Pri svojem delu z Biseri sem ugotovila tudi, da imam občutek za otroke, ki so najbolj nerazumljeni in “težavni.” Za tiste z največ vedenjskimi težavami, tiste, ki svoje različne frustracije izražajo na neprimerne načine. Že takrat sem se s takšnimi otroki dobro razumela in smo odlično sodelovali, to pa se nadaljuje tudi zdaj, pri mojem delu.«

Počitnice so priložnost, da so otroci, starši in starejši lahko v stisku s sovrstniki, animatorji prostovoljci in strokovnimi delavci in se za nekdaj dni odmaknejo od svojih stisk od doma.

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas