Izobraževanja in ponudba webinarjev projekta Skupnosti MOST

V projektu Skupnosti MOST smo se uspešno odzvali na okoliščine, ki so se pojavile v obdobju pandemije ter v tem času pripravili in izvedli nekaj izobraževanj projektnih strokovnih delavcev.

Izvedli smo tudi spletne seminarje (webinarje) za potrebe konzorcija, z različnimi vsebinami, ki so povezane s tematiko odvisnosti oz. zasvojenosti od alkohola in kemičnih snovi. Pri tem so kot izvajalci sodelovali različni strokovnjaki. V teku izvajanja webinarjev se je izkazalo, da so teme zanimive tudi za širši krog udeležencev, saj so se nam pri nekaterih priključili tudi drugi sodelavci v organizacijah konzorcija, čeprav izobraževanj praktično nismo promovirali.

Zato smo se odločili, da širšemu krogu mreži Karitas, partnerskih ustanov in zainteresirani strokovni javnosti ponudimo možnost izbire in sodelovanja na 90 minutnih webinarjih. Na voljo so naslednje teme, ki jih izvajajo:

  • Milena Finc, dipl. soc. del, mag. ZDŠ  (Zavod Karitas Samarijan): Usmeritve pri pomoči osebam, ki trpijo zaradi  prekomernega uživanja alkohola
  • Uroš Perko, spec. Gestalt terapije, dokt. štud. FVZ,  (Zavod Pelikan – Karitas):  Zdravljenje odvisnosti po socialno andragoški metodi
  • Milena Finc, dipl. soc. del, mag. ZDŠ  (Zavod Karitas Samarijan): Motivacijski izzivi pri rehabilitaciji alkoholikov
  • Nataša Sorko, univ. dipl. soc. ped., družinska psihoterapevtka (Društvo Žarek upanja), Alkoholizem žensk ter povezanost alkoholizma v družini z zanemarjenostjo otrok
  • Jasmina Podlesnik, pravnica (Društvo Žarek upanja): Varovanje (posebej občutljivih) osebnih podatkov

Vse zainteresirane prosimo, da nam na [email protected] pošljete prijavo, kjer nam sporočite:

  • katera tema vas zanima,
  • iz katere ustanove prihajate,
  • kdaj okvirno imate čas za udeležbo.

Webinarje bomo izvedli, če bomo za posamezno temo prejeli vsaj 5 prijav. Čas izvedbe bomo vsaj teden dni prej uskladili s prijavljenimi, po uskladitvi pa objavili javno povabilo. Udeležba na webinarjih je brezplačna.

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS (MJU) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 2019. Predavanja izražajo mnenje avtorja  in ne predstavljajo uradnega stališča MJU.