Izobraževalna razstava v Državnem zboru Republike Slovenije

Na Slovenski karitas v decembru 2012 zaključujemo z izvedbo 3-letnega mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja za razvoj z naslovom »V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki«, sofinanciranega s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Projekt je potekal v sodelovanju s Karitas Slovaško.

V okviru projekta smo pripravili izobraževalno fotografsko razstavo z naslovom “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti”, ki je od decembra 2010 naprej potovala po različnih slovenskih mestih (Ljubljani, Celju, Murski Soboti, Mariboru, Grosuplju, Trebnjem,  Novem mestu in Velenju). V vsakem kraju smo pripravili tudi kratek otvoritveni dogodek, pri čemer so s kulturnim programom o tej problematiki sodelovali tudi učenci in dijaki slovenskih šol.

Razstava preko 36-ih fotografij in podpornega besedila ozavešča o tem, kaj so podnebne spremembe, kaj jih povzroča, predvsem pa o tem kako podnebne spremembe vplivajo na revnejše prebivalce držav v razvoju in na povečanje revščine, predvsem v Afriki (povzročajo dodatno pomanjkanje pitne vode, pomanjkanje hrane, širijo se bolezni, stopnjujejo migracije …) in nas opozarja, da smo razvite države tiste, ki smo s svojim načinom življenja največ prispevale k tem spremembam. Razstava predstavlja tudi Razvojne cilje tisočletja ter predloge, kaj bi za blaženje in prilagoditev na posledice morale storiti vlade razvitih držav in kaj lahko storimo kot posamezniki v smislu globalne solidarnosti.

V decembru 2012, za zaključek projekta, je razstava pripotovala v Državni zbor Republike Slovenije. Razstavi fotografij smo simbolično dodali tudi izdelke mladih, ki so ustvarjali pri delavnicah ozaveščanja o tej problematiki v 186-ih slovenskih vrtcih, 343-ih osnovnih ter 54-ih srednjih šolah. Preko razstave in skupaj z mladimi, ki so ustvarjali pri delavnicah, želimo slovenske politike spodbuditi, da bi več naredili za zmanjševanje podnebnih sprememb in reševanje njihovih posledic predvsem v državah v razvoju ter za zmanjševanje svetovne revščine.

Razstava bo v Državnem zboru RS v preddverju velike dvorane na ogled v času od 14. 12. do 20. 12. 2012, ko praznujemo mednarodni dan solidarnosti. V tem času lepo vabimo vse državljane, da si tam ogledate razstavo in tudi na ta način izrazite solidarnost do vseh ljudi, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo (možen je ogled brez predhodne najave vsak dan med 9. in 15. uro). Na Slovenki karitas menimo, da je prav solidarnost tista, ki bo pomagala reševati to problematiko. Začne se pa pri naših vsakdanjih dejanjih, s katerimi lahko vplivamo na prebivalce čisto na drugem koncu sveta, česar se premalokrat zavedamo …

Razstavo si je možno ogledati na tej spletni povezavi. Več o projektu pa si lahko preberete tukaj.
Povezava na spletno stran Državnega zbora Republike Slovenije.
Kontaktna oseba: Jana Lampe, [email protected], 031 344 481, 01 300 59 68

                                                                                                                                              Imre Jerebic,  generalni tajnik Slovenske karitas