Generalna skupščina Caritas Internationalis

Generalna skupščina Caritas Internationalis letos poteka med 22. in 27. majem 2011 v Rimu pod geslom Ena človeška družina – nič revščine. Udeležujejo se je tudi predstavniki Slovenske Karitas, ki je od leta 1995 polnopravna članica te mednarodne organizacije. Na 19. zasedanju sodelujejo predstavniki 125 nacionalnih organizacij Karitas, članic Caritas Internatinalis z vseh kontinentov, ki sicer združuje dobrodelne ustanove iz 154 držav. V svetovni mreži Karitas danes deluje več kot milijon prostovoljcev in sodelavcev, od tega več kot 9.000 tudi v Sloveniji.

Letošnjo skupščino zaznamuje praznovanje 60-letnice te mednarodne organizacije, ki jo je 1951 ustanovil kardinal Montini, poznejši papež Pavel VI. (1958–1963). Papež Janez Pavel II. je leta 2004 Caritas Internationalis podeli javno pravni kanonični status, s čimer jo je še posebej zavezal k udejanjanju krščanske ljubezni in dobrote ter pomoči vsakemu človeku v stiski.

»Caritas, nova pesem narodov Gospodu, ki je naredil čudovita dela ljubezni,« so bile uvodne besede kardinala Tarcisija Bertoneja, državnega tajnika Svetega sedeža, ki je predsedoval zboru številnih škofov in duhovnikov med otvoritveno mašo v nedeljo, 22. maja 2011 zvečer na začetku zasedanja generalne skupščine Caritas Internatinalis.

V ponedeljek, 23. maja 2011 so se predstavili na novo izvoljeni člani izvršilnega odbora in drugih organov Caritas Internationalis. Predstavili so predloge za spremembo statuta in drugih pomembnih aktov organizacije. Danes dopoldne so bile na programu predstavitve zaključnega poročila ter strateškega in finančnega načrta, v popoldanskem času pa potekajo volitve novega predsednika Caritas Internationalis.

Poročilo je pripravil Alojzij Štefan s Slovenske Karitas.