Finančna pomoč po neurjih in poplavah prizadetim gospodinjstvom s sredstvi Vlade RS

V ponedeljek, 11. septembra 2023, je Slovenska karitas izplačala 500 tisoč evrov sredstev vsem tistim, ki so jih prizadela neurja med 12. julijem in 2. avgustom 2023, danes pa smo začeli z izplačevanjem 5 milijonov evrov, ki smo jih prejeli s strani Vlade RS in so namenjena pomoči tistim, ki jih je prizadela vodna ujma med 3. in 5. avgustom 2023.

Vlada Republike Slovenije je iz naslova neurij trem humanitarnim organizacijam – Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica, Slovenski karitas in Rdečemu križu Slovenije, razdelila 1,1 milijona evrov, vse tri organizacije pa smo skupno prejele 970 vlog.

Na Slovenski karitas smo v ponedeljek 366 upravičencem izplačali sredstva po predhodno usklajenih in dogovorjenih kriterijih, in sicer:

– po prvi stopnji (popolnoma uničena stanovanja ali hiše) je bilo 12 upravičencev,
– po drugi stopnji (poškodovane strehe, ostrešja in prizadeti stanovanjski prostori) smo sredstva izplačali 165 upravičencem,
– 101 upravičencev je prejelo sredstva glede na tretjo stopnjo škode (zaliti kletni prostori, poškodovana infrastruktura ter fasade, okna in vrata),
– 88 upravičencem smo sredstva izplačali po četrti stopnji (delno odkrite strehe, uničene zaloge hrane ali kurjave ter poškodovane stene in tla).

Vlada Republike Slovenije je sredstva namenila kot prvo humanitarno pomoč. Ončni znesek vseh vlog A s strani pristojnih komisij pa je presegal odobrena sredstva, zato smo morali dodelitev sredstev ustrezno prilagoditi oz. zneske sorazmerno znižati.

Na Slovenski karitas pa smo 13. 9. 2023 začeli poteka postopoma, z razdeljevanjem 5 milijonov evrov (od skupno 10 milijonov, ki jih je Vlada RS za prizadete v poplavah namenila Rdečemu križu Slovenije in Slovenski karitas). Obseg škode je bil manjši od prvotno ocenjenega, zato smo zneske pomoči za prvo (trajno uničene hiše ali stanovanja) in drugo (poplavljene stanovanjske etaže) stopnjo sorazmerno povečali.

Od skupno približno 8500 vlog, ki smo jih prejeli na obeh humanitarnih organizacijah, smo danes na Slovenski karitas sredstva razdelili med prvih 4.106 upravičencev. Novi zneski, ki jih bomo izplačevali danes in jutri, so:

– izplačilo v višini 4.521,28 EUR za prvo stopnjo je bilo danes izplačano 62 gospodinjstvom,
– ­­­­­­­­­­­­­­­1.533 upravičencev bo danes prejelo izplačilo v višini 2.260,64 EUR za drugo stopnjo škode in
– za tretjo, nespremenjeno stopnjo, bo danes izplačilo v višini 500 EUR prejelo 2.511 gospodinjstev.

Na Slovenski karitas smo ob začetku poplav odprli koordinacijski center Slovenske karitas, ki  organizira delo in razporeditev prostovoljcev na prizadeta območja, kjer so v privih dneh po poplavah skrbeli predvsem za prevoze hrane, čiščenje… Sedaj pa potekajo pogovori pri sodelovanju obnovi domov v okviru projekta »Obnovimo upanje«. V prostovoljno delo je bilo do sedaj vključenih več kot 3000 prostovoljcev župnijskih in škofijskih Karitas ter tudi mlade Karitas.

V koordinacijskem centru imamo odprto tel. št. 051 555 557, ki pa je bila poleg e-maila [email protected] na voljo tudi prizadetim, kjer so sodelavci in prostovoljci Karitas prizadetim gospodinjstvom nudili pomoč pri izpolnjevanju vlog, jih usmerjali, dodajali dodatna pojasnila. Sedaj pa so na voljo, da jih usmerijo kako pridi do državne pomoči in pomoči Karitas. V času priprave vlog se je na Karitas obrnilo več kot 750 posameznikov.