Dobrodelna akcija Za srce Afrike 2016 – poročilo z novinarske konference

V prostorih galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, je v sredo, 24. avgusta 2016 potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja s katerima začenjamo vsakoletno v drugi polovici avgusta.

Dobrodelna akcija Za srce Afrike letos poteka že enajsto leto. Zbrana sredstva so namenjena razvojnim in humanitarnim projektom na področju zdravstva, šolstva ter oskrbe z vodo in hrano, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misijonarji predvsem v osrednjem delu Afrike, predvsem v Ruandi, Burundiju, Centralnoafriški republiki, Malaviju in na Madagaskarju.

Dosedanja pomoč iz Slovenije dnevno lajša življenje preko 250.000 ljudem v srcu Afrike, med katerimi je več kot polovica otrok. V zadnjih desetih letih so bile s pomočjo zbranih darov posameznikov, podjetij in s SMS sporočili preko Za srce Afrike in ob sofinanciranju posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča zgrajenih/ obnovljenih in opremljenih 6 šol, 4 zdravstveni centri in 3 porodnišnice ter 10 večjih vodnjakov. S hrano je bilo rešenih tudi mnogo življenj podhranjenih otrok.

IMG_0015V uvodu konference je gospod Imre Jerebic iz Slovenske karitas poudaril, da na Karitas pomagamo z dobrodelnimi akcijami tudi v Afriki  iz več razlogov – ker so stiske v Afriki vse večje, predvsem zaradi podnebnih sprememb, vojn in tudi drugih razlogov in, ker imamo tam zelo dobre sodelavce. Ena izmed njih je danes med nami, misijonarka sestra Vesna Hiti. Zelo dobro ob tem sodelujemo tudi z Ministrstvom za zunanje zadeve RS, ki so v zadnjih 8-ih letih podprli projekte v skupni vrednosti 385.000 EUR in tudi z mediji. Poudaril je, da se pri izvedbi projektov Karitas v Afriki mrežno sodeluje, kar je tudi ključ do tako dobrih rezultatov teh projektov. Sodelujemo z misijonarji v Afriki, to so naši ljudje, in tako gre denar v prave roke in ob pravem času, ko ljudje to pomoč najbolj potrebujejo. Nadalje je povedal, da smo projekte Za srce Afrike, ki so bolj gradbene narave (gradnja vodnjakov, šol, zdravstvenih centrov), nadgradili s programom Z delom do dostojnega življenja, preko katerega so starši v Afriki plačani za delo na misijonu 24 EUR na mesec. Misijonarji pravijo, da s tem družina lahko preživi. In s pomočjo te trajne mesečno podpore slovenskih darovalcev, se družine v Afriki lahko postavijo na lastne noge. Nadaljeval je, da ima vsak človek na tem svetu pravico do človekovega dostojanstva – da imajo dostop do hrane, zdravil, da lahko otroci hodijo v šolo in imajo pitno vodo. In negovanje tega človekovega dostojanstva je poslanstvo Karitas, misijonarjev … Zaključil pa je z besedami: »Zelo sem hvaležen da smo lansko leto zbrali 132.000 EUR Za srce Afrike in tudi letos upam, da bo radodarnost naših ljudi pri tej akciji velika. Vesel sem tudi tega, da se naše družine odločajo za botrstvo družinam v Afriki z 12 ali 24 EUR na mesec. To je zelo lepo.«

V nadaljevanju je misijonarka, sestra Vesna Hiti, ki že 25 let deluje v Afriki (v Ruandi in Burundiju), da se vsi ljudje na misijonih v Ruandi in Burundiju, kjer pomagamo vedno čudijo, od kod Sloveniji takšna moč, takšna darežljivost, da lahko tako majhna dežela toliko pomaga. »Tudi sama sem izredno hvaležna za vse, kar se je naredilo s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve, Misijonskega središča in seveda Karitas, ker drugače bi ne mogli zgraditi teh šol, kot je OŠ v Kigaliju, kot je sedaj 12 učilnic v Nyangungu v Burundiju. In to ljudem ogromno pomeni. Potrebno je dati ljudem tudi hrano in zdravila, največ pa vlagamo v šolstvo. Družine želijo, da bi se njihovi otroci lahko izobrazili, da bi nekoč lahko prišli do službe. Vsi imajo te ambicije, da bi se izobraževal, nimajo pa vsi te možnosti.« Več … Skupaj sta s sodelavko Karitas, Jana Lampe, ki spremlja projekte Za srce Afrike, nato predstavili, kaj je bilo narejenega s pomočjo lani zbranih sredstev in kakšne so potrebe najrevnejših ljudi v srcu Afrike v letošnjem letu:

Z zbranimi sredstvi v lanskoletni akciji smo v Nyangungu v Burundiju, v sodelovanju z misijonarko s. Bogdano Kavčič in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS smo v tem letu zgradili in opremili novo osnovno šolo z 12 učilnicami za 720 otrok, s sanitarijami ter dvema 10.000-l cisternama za vodo. V gradnjo šole je bilo vključenih 192 domačinov, ki so s tem dobili priložnost za delo in preživetje družin. V Mukungu v Ruandi smo v sodelovanju z misijonarko Vesno Hiti in ob podpori MZZ RS podprli obnovo porodnišnice ter zdravstveno vzgojo in oskrbo za nosečnice in matere. S. Vesna Hiti je ob tem povedala, da so se pogoji za delo in za mamice v tej porodnišnici sedaj bistveno izboljšali. V Ruandi smo v begunskih kampih v Gashori in Mahami, kamor je lani pribežalo preko 40.000 ljudi iz Burundija, pomagali otrokom in ženskam z nakupi oblačil in plenic. V Safi v Centralnoafriški republiki v okviru dispanzerja podprli gradnjo dveh dodatnih sob za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih ter sanitarij in lekarne, v Ampitafa na Madagaskarju pa nas je misijonar Janez Krmelj prosil za podporo nakupa ultrazvoka za porodnišnico, kjer se letno rodi preko 200 otrok.

S pomočjo letošnje akcije bomo v Safi v Centralnoafriški republiki podprli nakup medicinske opreme za novozgrajene prostore zdravstvenega centra, ki oskrbuje 25.000 prebivalcev in pomagali pri nakupu hrane za 400 podhranjenih otrok. Sestra Vesna je ob povedala da je zelo pomembno, da tem otrokom damo ne samo kruh, ne samo mleko, ampak tudi človeško toplino. V Mukungu v Ruandi bomo v okviru zdravstvenega centra podprli gradnjo dveh sob ter sanitarij za bolnike, ki so več mesecev v oskrbi ter ob podpori MZZ nadaljevali z zdravstveno vzgojo in oskrbo nosečnic in mater, ki jih bomo naučili tudi domače izdelave mila. V Rwisabiju v Burundiju bomo v sklopu vrtca podprli gradnjo in opremljanje večje učilnice za izobraževanje preko 200 otrok. V Ampitafa na Madagaskarju bomo podprli nakupe riža za dnevni obrok za cca. 250 osnovnošolcev, za katere je pogosto to edini obrok v dnevu. V Kasungu v Malaviju bomo v sklopu nove gimnazije omogočili nakup še 150 vzmetnic in vzglavnikov za internat za revna dekleta in fante.

V nadaljevanju je Dubravka Šekoranja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, povedala več o razvojne sodelovanjuMRSS znak večji Slovenije na splošno, o njeni multilateralni ter bilateralni razvojni pomoči. S pomočjo slednje sodeluje tudi s slovenskimi nevladnimi organizacijami, med katerimi je tudi Slovenska karitas. Povedala je, da se Slovenska Karitas redno prijavlja na razpise mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih periodično objavlja MZZ RS in da prijavlja kvalitetne infrastrukturne razvojne in humanitarne projekte s področij, ki jih na terenu tudi dosledno izvaja z njihovimi lokalni partnerji. Ob koncu je povedala, da Slovenska Karitas že vrsto let deluje v Afriki, kjer s svojim aktivnim prispevkom pomembno prispeva k razvoju tamkajšnjih okolij in izboljšanju življenjskih okoliščin njihovih prebivalcev.

V nadaljevanju je bila predstavljena še druga dobrodelna akcija, ki jo Slovenska karitas začenja hkrati z akcijo Za srce Afrike, in sicer akcijo Z delom do dostojnega življenja, preko katere s pomočjo 456 slovenskih družin oz. darovalcev (botrov) omogočamo 263 revnim družinam v Afriki, 12 Albaniji in od lani naprej tudi 5 na Šrilanki, da se z lastnim delom preživijo in dostojno živijo. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v Albaniji 48 EUR, na Šrilanki pa 30 EUR na mesec, da dostojno preživi, ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Z majhno dnevno odpovedjo lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Letos bomo na ta način podprli nove revne družine v Burundiju, Albaniji in na Šrilanki. Podprli bomo tudi delo učiteljev in zdravstvenih delavcev v Afriki.

IMG_0347Glede te akcije Z delom do dostojnega življenja je misijonarka sestra Vesna Hiti povedala: »S tem kar prejemamo preko Za srce Afrike, gre za uresničitev projektov, ki je v blagor večje skupine ljudi, predvsem obnovitev kakšne infrastrukture, za hrano ipd. med tem ko preko akcije Z delom do dostojnega življenja, dosežemo prav konkretne primere družin, ki so v stiski. Nam je zelo pomembno, da lahko pomagamo tem družinam. Že 25 let sem v Afriki in sem opazovala različne pristope pomoči tem ljudem. Na začetku smo ljudem samo delili – hrano, zdravila, oblačila … Potem pa vidiš, da s tem ne prideš daleč. Opazili smo, da s tem delamo družine odvisne od naše pomoči. Med tem ko s projektom Z delom do dostojnega življenja družinam dejansko pomagamo. Te družine sedaj tudi nekaj naredijo za skupno dobro in znajo cenit potem tisto, kar prejmejo za plačilo. Na našem misijonu imamo v to akcijo vključenih 25 revnih družin. Čistijo okolico zdravstvenega centra, pripravljalo opeke za gradnjo hišic za revne, sekajo drva …In oni s tem svojim delom zaslužijo. Imamo pa različen pristop od družine do družine, odvisno od potreb, ki jih ima in koliko si znajo tudi same pomagat …«

Med nami je bila tudi darovalka gospa Vida Merše, ki preko akcije Z delom do dostojnega življenja že 6 let podpira družino v Ruandi in je povedala: »Imam srečo, da s svojimi dohodki lahko dostojno živim. Zato se mi zdi nujno, da pomagam tistim, ki te sreče nimajo. Ob pogovorih z misijonarkami mi je postalo še bolj jasno, kako pomembno je, da lahko omogočijo ljudem v Afriki delo in plačilo zanj. Občudujem misijonarke kaj vse uspejo narediti z našimi majhnimi darovi.«

Misijonarka sestra Vesna Hiti ter Imre Jerebic iz Slovenske karitas sta se vsem darovalcem, ki pomagate ubogim v Afriki, MZZ RS iz SRCA ZAHVALILA za dosedanjo pomoč, h kateri vas vabimo tudi letos. »Čeprav je Slovenija mala država, ima veliko srce«, pravi s. Vesna Hiti.

Darovalci svoj dar 1 EUR ali 5 EUR lahko prispevajo s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče. Več na https://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/.

Če želite postati botri najrevnejšim družinam v Afriki, Albaniji ali na Šrilanki, dobite obrazec za sodelovanje TUKAJ: Z delom do dostojnega življenja_obrazec za priključitev k akciji

Hvala vsem za solidarnost!

Imre Jerebic,

Generalni tajnik Slovenske karitas

 

Gradiva s konference in o akcijah Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja:

Izjava za javnost ob začetku dobrodelne akcije Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja 2016_Karitas

Tiskovna konferenca Za srce Afrike 2016_Projekti Karitas v sliki in besedi – PPT predstavitev

Razvojni projekti Karitas v Afriki – Za srce Afrike in drugje posvetu od leta 2006 naprej v sliki in besedi

Več o akciji Z delom do dostojnega življenja z zgodbami družin, ki so vključene v akcijo

Zvočni prispevki in pisni prispevki posameznih gostov na novinarski konferenci:

Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas:

S. Vesna Hiti, 25 let misijonarka v Afriki (v Ruandi in Burundiju), skupaj s sodelavko Karitas Jano Lampe, ki spremlja projekte v Afriki:

S. Vesna Hiti, 25 let misijonarka v Afriki (Ruanda in Burundi)

Za srce Afrike

Z delom do dostojnega življenja:

 

Vida Merše, ki preko akcije Z delom do dostojnega življenja že 6 let podpira družino v Ruandi:

Vida Merše, 6 let mesečna darovalka za družine v Afriki Z delom do dostojnega življenja

 

Več informacij: [email protected], 01 300  59 68