Obvestilo: Deljenje pomoči prosilcem v času epidemije

Na Karitas je redno razdeljevanje pomoči do nadaljnjega zelo omejeno, zaradi omejevanja stikov in preprečevanja širjenje okužbe v času epidemije. Naši redni prejemniki pomoči, ki res nujno in takoj potrebujejo osnovna živila in si jih sami ne morejo kupiti, ker nimajo sredstev, lahko pokličejo najbližjo župnijsko Karitas, kjer jim bodo povedali, kako do redne pomoči. Če župnijska Karitas ni dosegljiva ali trenutno ne razdeljuje hrane, se obrnite na škofijsko Karitas. Prevzem je praviloma tako organiziran, da lahko na razdelilno mesto pride samo ena oseba, kjer brez kontakta in praviloma na vhodu prevzame hrano. Hrane je v skladiščih dovolj.

Socialno varstveni programi delujejo po navodilih MDDSZ. Vsi programi, kot so npr. dnevni centri, centri za mlade, ljudske kuhinje in podobni so zaprti. Izvaja se oskrba v ustanovah z namestitvijo. Za brezdomce so organizirani hladni obroki v obliki »lunch paketov«.

V sklopu Young Karitas v projektu NAŠ KRAJ NAŠE SRCE iščemo mlade prostovoljce, ki se vpišejo v bazo in bodo lahko pomagali v svojem kraju pri redni ali izredni pomoči, ko jih bomo kontaktirali. Prijavijo se lahko na naslovu Prijava za prostovoljce ali preko svoje župnijske karitas. Lepo povabljeni k solidarnosti!

Za vse druge oblike pomoči povezane z samoizolacijo ali ogroženostjo starejših je pristojen občinski štab civilne zaščite in občina. Večina občin ima tudi že objavljeno telefonsko številko, kamor se lahko občani v teh primerih obrnejo. V koordinaciji civilne zaščite deluje tudi Karitas in vse druge humanitarne organizacije, ustanove in civilne pobude v kraju. Z združenimi močmi, usklajenostjo in aktivacijo mlajše ter srednje generacije bomo zmogli pomagati vsem, ki bodo to nujno potrebovali. Ključna pa je solidarnost in organiziranost v lokalnih skupnostih ter medsosedska pomoč.

Protokol za varno deljenje pomoči prosilcem v času epidemije

 1. Sprejemamo samo vnaprej dogovorjene obiskovalce in uporabnike.
 2. Pred dogovorom za srečanje preverimo zdravstveno stanje obiskovalcev.
 3. Pred vstopom v prostore Karitas, poskrbimo, da si obiskovalec z razkužilom razkuži roke.
 4. Obisk in vročanje opravimo v čim krajšem možnem času in brez osebnega stika.
 5. Podpisovanje dobavnic opravimo sami, v navzočnosti prejemnika.
 6. Ves čas pazimo na varnostno razdaljo 1,5 – 2 m med osebami.
 7. Če je le možno, pomoč delimo na vhodnih vratih.
 8. Naenkrat je lahko v posameznem prostoru Karitas samo en (1) obiskovalec.
 9. Osebje Karitas naj pri stikih z uporabniki uporablja osebno zaščitno opremo.
 10. Površine, ki se jih je obiskovalec dotikal, po obisku razkužimo.
 11. Vsi vsaj 2x na dan razkužimo mobilne telefone.

Za natančnejše informacije in zadnje podatke o preventivnih ukrepih preverite tudi na spletni strani NIJZ in Gov.si, ker se zadeve spreminjajo iz dneva v dan, včasih iz ure v uro.