Bliže ljudem

»Z ustanovitvijo Škofijske Karitas MS smo postali enakovredni sogovornik in soustvarjalec Slovenske Karitas, kar prej nismo bili. Hkrati smo se z ustanovitvijo ŠKMS približali ljudem ob Muri. Prav tako od tukaj laže upravljamo župnijske Karitas in jim pomagamo pri njihovem delu.

V začetku smo se srečevali z osnovnimi težavami: nismo imeli ne sobe, ne računalnika, ne nobenih zagonskih materialnih sredstev. Začeli smo kratko malo iz nič. Voditelja sva morala večkrat iz svojega žepa vzeti denar za neko stvar. Sedaj imamo prostor, dva računalnika, svojo telefonsko številko, svoj transakcijski račun pa tudi sredstva za določene projekte. Generalnega tajnika smo zaposlili za štiri ure.

V prvem letu smo se najprej registrirali in ustanovili organe ŠKMS: svet in strokovni svet. Potem je bila naša naslednja naloga ustanoviti čim več ŽK. To nam je kar dobro uspelo, saj imamo zdaj že 34 župnijskih karitas od možnih 36 (torej samo dve župniji še nimata ŽK). Naslednja naloga je bila izobraževanje. Imeli smo duhovno obnovo s temo Sveto pismo, seminar o družini in štiri izobraževanja o delitvi evropske hrane. Vedno se nas je zbralo čez petdeset sodelavcev Karitas.

Prav tako smo tudi denarno pomagali družinam, ki so pogorele, družinam z bolnimi otroki, bolniku, ki je potreboval posebna zdravila, zaporniku, ki je prišel iz zapora … Najbolj smo se izkazali v delitvi hrane, kupljene iz sredstev EZ. Pred nekaj leti sta to hrano delili samo dve župnijski Karitas, lani šest, letos pa že 34 iz naše škofije.«

Jože Hozjan, predsednik Škofijske Karitas Murska Sobota