19. študenstki tek na grad

Včeraj v ponedeljek, 15. maja se je na Prešernovem trgu v Ljubljani zbralo okoli 2.000 tekačev, saj je ŠOU organiziral že 19. Študentski tek na grad, s čimer spodbuja k zdravemu načinu življenja med študenti in ostalimi sodelujočimi tekači. Tudi letos se je Študentskemu teku priključila Slovenska karitas okviru mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki.

Vsak tekač je prejel majico na kateri je pisalo »Tečem za podnebno solidarnost in pravičnosti« . Dostikrat se ne zavedamo, kako naša dejanja vplivajo na življenje ljudi celega sveta. Prebivalci revnih dežel s svojim načinom življenja najmanj prispevajo k tem spremembam, občutijo pa hude posledice, ki se odražajo predvsem na njihovem zdravju in pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin, kot sta pitna voda in hrana. Ravno mladi smo tisti, ki lahko vplivamo na zmanjšanje onesnaževanja okolja. Tekače smo spodbudili, da si lahko izbere namen teka; tako lahko tečejo iz solidarnosti do podhranjenih afriških otrok; njihovih sovrstnikov, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode,  ljudi, ki obolevajo zaradi dehidracije in diareje; …

Letos so se Študentskemu teku na grad priključile tudi nekatere osnovne šole, ena izmed njih je bila OŠ Frana Kocbeka Gornji grad, POŠ BOČNA. Učiteljica ga. Jelka Grudnik je povedala, da skupaj z učenci vsako jutro Tečejo za podnebno solidarnost in za sovrstnike v Afriki. Poudarila je še, da pazijo na prehrano in se generirajo. Učenci so bili navdušeni nad samim tekom, še posebno učenec, ko je kar tekel preko cilja, saj ga ni opazil. Tako ga je en izmed študentov dvignil v zrak in tako zaustavil. Majice pa so jih dodatno razveselile. Zagotovo učenci tega ne bodo kar tako pozabili.

      Hvalavsem, ki ste prišeli in prispevali svoja 2,5 kilometra k gradnji kroga solidarnosi okoli planeta Zemlje.

V maju po več kot 100 osnovnih in srednjih šolah poteka “Tek podnebne solidarnosti”. Vsi pretečeni kilometri študentov, dijakov, učencev ter splošne javnosti bodo gradili krog solidarnosti okoli Zemlje, za kar je potrebno preteči 40.075 km. Vsakega izmed vas vabimo, da si v toplih mesecih vzame čas za tek in tej športni aktivnosti doda osebno noto solidarnosti do sočloveka.