Tečem za podnebno solidarnost in pravičnost

Bliža
se že 19. Nikov študentski tek na grad. Letos bo potekal pod geslom TEČEM ZA PODNEBNO SOLIDARNOST IN PRAVIČNOST, tako bodo študentje in drugi tekači progo premagovali v ponedeljek, 14. 5. 2012 ob 19. uri.

Tek bo imel posebno vsebino. Slovenka karitas je v letu 2010 začela s triletnim mednarodnim projektom ozaveščanja in izobraževanja za razvoj o problematiki podnebnih sprememb v državah v razvoju, s poudarkom na Afriki. Projekt poteka v sodelovanju s Karitas Slovaško. Sofinancira ga Evropska unija in Ministrstvo za
zunanje zadeve RS. V letošnje letu smo se v sodelovanju s ŠOU šport že drugič priključili že
tradicionalnemu študentskemu teku na grad, ki smo mu dali posebno vsebino. Tek bo potekal pod
geslom »Tečem za podnebno solidarnost in pravičnost«. Tako bomo s študenti in drugi
tekači tekli v solidarnosti do vseh ljudi v Afriki, ki jih podnebne spremembe najbolj
prizadenejo in jih potiskajo v še večjo revščino. Zaradi različnih naravnih nesreč, kot so
suše in poplave, revni prebivalci držav v razvoju že sedaj občutijo veliko pomanjkanje pitne
vode in hrane, razširjajo se številne bolezni, zmanjšana je možnost izobraževanja, povečane so
migracije, konflikti …, ogrožena so življenja mnogih ljudi. Z vsemi skupnimi pretečenimi kilometri, bomo nadaljevali z gradnjo kroga
solidarnosti okoli planeta Zemlje, za kar je skupno potrebno preteči 40.075 km. Z učenci
122-OŠ, dijaki 24 SŠ, 1629 študenti in drugimi solidarnimi tekači smo v letu 2011 že
pretekli 28.120 km. Po slovenskih šolah nadaljujejo s tekom tudi v letošnjem šolskem letu.
Vsakega izmed vas vabimo, da si v toplih mesecih vzame čas za tek in tej
športni aktivnosti doda osebno noto solidarnosti do sočloveka.
Ob tem se lahko zamislimo z naslednjimi dejstvi:
* V Afriki vsako minuto zaradi pomanjkanja vode umrejo 3 otroci …
* Z enim letalskim poletom iz Slovenije na Kanarske otoke, spusti en potnik v
ozračje toliko
CO2-ja, kot ga 50 povprečnih Tanzanijcev v enem letu …
* V Afriki na leto zaradi diareje in dehidracije umre 250.000 otrok.
* Danes na svetu nima dostopa do pitne vode 884 milijonov ljudi.
* Zaradi kronične lakote na svetu trpi vsak 6 prebivalec.
* Afrika ne bo imela ustreznega dostopa do čiste pitne vode in sanitarij še
naslednjih 350 let.

Več o projektu na www.karitas.si/podnebne in pri Mojci Urh
([email protected])
Vabljeni, da se nam pridružite!