Dnevi odprtih vrat v centrih za zdravljenje odvisnosti Zavoda Pelikan – Karitas

Mesec november je v Sloveniji že vrsto let namenjen osveščanju javnosti o problematiki in nevarnostih vseh vrst zasvojenosti. Predvsem mladi so izpostavljeni številnim pastem današnjega časa; pot od poizkusa česa novega, tudi iz radovednosti, do odvisnosti pa je zelo kratka. A ne le prepovedane droge, tudi alkohol, ki ga pri nas, na žalost, družba zelo tolerira, povzroča veliko gorja in uničuje številne posameznike in družine.

Zavod Pelikan – Karitas nudi pomoč fantom in dekletom, ki so se znašli v primežu zasvojenosti in se želijo rešiti iz tega začaranega in pogubnega kroga. Izvajamo različne oblike pomoči: prvi pogovori s kandidati in svojci (telefon: 051 339 725), anonimni forum, individualno in skupinsko svetovalno delo, pomoč pri urejanju denarne socialne pomoči in osebnih dokumentov, delo s prostovoljci, srečanja za starše, predvsem pa je naše delovanje usmerjeno v delo s samimi odvisniki.

Preden pa se posameznik odloči živeti v neki skupnosti krajše obdobje preživi v celodnevnem pripravljalnem centru. Tu fante in dekleta seznanimo z načinom življenja in dela v terapevtski skupnosti predvsem pa mu pomagamo razumeti njegovo situacijo, ga opogumiti, da zmore narediti prave korake v novo odgovorno življenje.

Imamo šest terapevtskih Skupnosti Srečanje, ki so šola življenja, so pot da ponovno najde samega sebe, osebnostno ravnotežje in predstavljajo celovit pristop v osvobajanju od odvisnosti.

V okviru Zavoda Pelikan – Karitas deluje tudi terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju, v okviru katere izvajamo psihosocialno obravnavo za osebe s t.i. »dvojno diagnozo« (zasvojenost in hkratne težave v duševnem zdravju).

Programe dela z odvisniki  preko razpisov sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, FIHO ter nekatere lokalne skupnosti. Programi delujejo v povezanosti s širšo mrežo Karitas, ki poleg materialne pomoči in sodelovanja prostovoljcev župnijskih Karitas na terenu, zaznava probleme, usmerja iskalce pomoči na strokovno pomoči, nudi oporo in spremlja posameznike in družine, ki se soočajo s stisko zaradi problema odvisnosti. Sodelujemo tudi s Centri za socialno delo in drugimi javnimi in nevladnimi dejavniki s področja problematike odvisnosti.

V tem času želimo zainteresiranim javnostim in morebitnim uporabnikom čimbolj približati naše programe dela z odvisniki, zato smo ponovno pripravili projekt: ZA MLADOST BREZ DROGE 2012.

 V okviru celomesečnega dogajanja smo pripravili posvete, dneve komun (centrov skupnosti SREČANJE), delavnice in predavanja, srečanje staršev in druge dogodke, ki bodo na določene dneve (pa tudi po dogovoru) sprejeli obiskovalce v naše centre.

Predstavili vam bomo življenje in delo in sicer:

  • Pri SVETI TROJICI V SLOVENSKIH GORICAH (Meznaričeva 8) bo »Dan komune« v nedeljo, 4. novembra 2012
  • Na RAZBORJU (Razbor 20) v četrtek, 8. novembra 2012, od 9h do 12h in od 14h do 17 (ob 10h  posvet za strokovne delavce, ob 15h pa možnost obiska skupin za osnovne šole –potrebna je predhodna najava)
  • V NOVI GORICI (Kapela, Škrabčeva 1) v četrtek, 15. novembra 2012 ob 9.30 posvet za strokovne delavce ter v nedeljo 25. novembra dopoldan za obiskovalce (za skupine po dogovoru tudi v drugem terminu). Ob 14h bo odprta skupina za starše.
  • Na ČADRGU (Čardg 6 , Tolmin) v torek, 13. novembra2012 ter (po predhodnem dogovoru) v soboto, 17. novembra za skupine veroučencev oz. druge skupine.
  • V VREMAH (Vremski Britof 26) v nedeljo 18. novembra 2012 dopoldan bo hiša odprta za župljane celotne Sežanske dekanije, v torek, 20. novembra pa bo ob 9:30 posvet za strokovne delavce in ogled komune.
  • V KOBILJU bo komuna odprta v četrtek, 22. novembra 2012 Ob 9.30 posvet in ogled komune za strokovno javnost. Ta dan bo tudi blagoslov prenovljenega parka s kipom Madonine ter monodrama v izvedbi avtorja in igralca, ki je v tamkajšnji komuni.

Prisrčno vabljeni vsi, ki vas naše delo zanima, se srečujete s tovrstnimi problemi in želite, da skupaj pomagamo mladim na poti iz odvisnosti.
Pripravili strokovni delavci:

Alojzij Štefan, (kontaktna oseba) 041 732 136
Jože Mihelčič
Brane Miličevič
Tadeja Janežič

                                                                                  Zvone Horvat Žnidaršič, vodja programa
in v.d. direktorja Zavoda Pelikan – Karitas