Zaključek projekta Youth United

Caritas BiH je skupaj z mladimi iz Caritas Srbije in Slovenske karitas (program youngCaritas – Karitas mladih v Sloveniji) v torek, 27.8.2019 v Sarajevu uradno zaključila projekt Youth United, ki je preko programa Erasmus + s svojimi aktivnostmi deloval na področju krepitve zmogljivosti organizacij, ki delajo z mladimi. Zaključka projekta so se udeležili mladi predstavniki organizacij, ki delajo z mladimi v BiH, Sloveniji in Srbiji, ki so predstavili vse organizacije, iz katerih prihajajo in spregovorili o svojih izkušnjah pri delu v svojih organizacijah in o znanjih, ki so jih pridobili tekom projekta.

 

Jelena Markovič, koordinatorica projekta Youth United,  je predstavila rezultate projekta, pa tudi vlogo Caritas BiH v projektu.

»Program Erasmus + vsem organizacijam in mladim ponuja priložnost, da se razvijajo, učijo, postanejo bolj kompetentni na trgu dela, potovanja in drugo. Kot Karitas želimo mladim zagotoviti boljšo prihodnost, jih opolnomočiti in spodbuditi nadnacionalno in večetnično sodelovanje in medverski dialog. « Jelena Marković, Caritas BiH

Mladi so predstavili vse organizacije, iz katerih prihajajo in spregovorili o svojih izkušnjah pri delu v svojih organizacijah in o znanjih, ki so jih pridobili tekom projekta.

Med projektom je veliko mladih pokazalo različne talente in dogodek pa zaključilo s skupnim glasbenim nastopom.

V okviru zaključka projekta je bil v Bosni in Hercegovini premierno prikazan tudi dokumentarni film “Združena mladina”.

Projekt Youth United so v okviru programa Erasmus+ izvajale Caritas v Bosni in Hercegovini, Sloveniji in Srbiji ter vključile 23 organizacij, ki aktivno sodelujejo z mladimi. Med projektom pa je nastal tudi kratek film.

Veliko organizacij, ki delajo z mladimi, nima potrebnega znanja in pristopa do pristopa do mladih z različnim verskim, zgodovinskim in kulturnim poreklom. Zato je projekt vključeval strokovnjake, ki delajo z mladimi, širijo njihova obzorja v prizadevanju, da bi dosegli sodelovanje drugače razdeljene in ločene mladine v skupni zavezanosti spreminjanju družbe. Projekt je prispeval k opolnomočenju mladih, zlasti tistih z manj priložnostmi. Prav tako jim je bila dana možnost, da pridobijo nova znanja na podlagi svojih predhodnih izkušenj in resničnih potreb.

 

 

 

Projekt Youth United – YOU! sofinancirata Evropska unija v okviru programa Erasmus + in Ministrstvo za Javno upravo RS.

 

SOFINANCIRA: