Zaključek projekta humanitarne pomoči 370 najranljivejšim družinam v Malaviju po ciklonu Freddy in o lakoti v svetu

Slovenska karitas na svetovni dan hrane zaključuje s projektom hitrega odziva z naslovom »Humanitarna pomoč po ciklonu Freddy v Malaviju«, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v sklopu humanitarnega strateškega partnerstva s Slovensko karitas, ki je potekal v času od konca junija do oktobra 2023. Ciklon Freddy  je 12. marca letos najbolj prizadel južno regijo Malavija in je okoli 83.000 že tako revnim  družinam v Malaviju odvzel streho nad glavo, saj so bili uničeni njihovi domovi kot tudi mnogo javne infrastrukture, več kot 901.000 družin pa je pustil v negotovosti preskrbe s hrano, saj je bil uničen ves pridelek, poginilo je mnogo živine. Revni, ki se večina preživljajo s kmetijstvom, se še do danes niso opomogli in še čutijo hude posledice tega ciklona, predvsem v pomanjkanju hrane. V sklopu projekta, ki ga je na terenu izvajala lokalna partnerica Karitas Malavi, se je 370 družinam na območju tradicionalne oblasti Ngokwe v okrožju Machinga olajšala stiska s pomočjo v hrani, kloru za čiščenje vode za pitje, z začasnimi bivališči in odejami ter z obnovo treh vidnih vrtin s črpalkami. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS je prispevalo 30.000 evrov, Slovenska karitas pa 5.500 evrov. Ljudje v Malaviju, ki jih je prizadela lakota ob ciklonu v tem letu, se pridružujejo 780 milijonom najrevnejših ljudi po svetu, ki ta trenutek živijo v hudem pomanjkanju hrane. Število lačnih se v zadnjem letu v svetu naglo povečuje zaradi velikega dviga cen hrane, kot posledica svetovne recesije, konfliktov in podnebnih sprememb. Mednarodna skupnost mora narediti vse, da to leta 2030 odpravi lakoto. Slovenska karitas zato nadaljuje z akcijami, ki odpravljajo lakoto, še posebej v Afriki.

»Malavi je ena od najrevnejših držav v južni Afriki in najpogosteje jo prizadenejo katastrofe, povezane s podnebnimi spremembami. Tako jo je letos prizadel ciklon Freddy, ki je povzročil veliko uničenje in smrtne žrtve. Umrlo je več kot 500 ljudi, med njimi veliko žensk in otrok. Za seboj je pustil tudi veliko materialne škode, na primer na hišah in na pridelku na poljih, zato mnogi ostajajo lačni. Veliko virov, kamor prihajajo ljudje po vodo je sedaj onesnaženih, zaradi česar je dostop do vode zelo otežen. Večini žensk je zato zelo težko dobiti vodo za svoje družine, to pa vodi tudi v druge družbeno-ekonomske težave žensk, kot je nasilje zaradi spola, ker morajo ženske hoditi kar daleč peš po vodo in jim pretijo nevarnosti…,«je med drugim o posledicah ciklona dejala Chimwemwe Sakunda Ndhlovu, direktorica Karitas Malavi, in dodaja: »Hvala Sloveniji za vso pomoč, ki je veliko prispevala k stabilizaciji življenja prizadetih gospodinjstev in pomagala tudi v prizadevanjih dolgoročnejših ukrepov obnove po ciklonu.«

V sklopu projekta »Humanitarna pomoč po ciklonu Freddy v Malaviju« je Karitas Malavi dosegla s pomočjo skupaj vsaj 370 najrevnejših s ciklonom prizadetih družin v vaseh na območju tradicionalne oblasti Ngokwe v okrožju Machinga, ki živijo v najbolj odročnih krajih in kamor še ni prišla nobena druga pomoč. Za 210 ranljivih gospodinjstev, ki jih je prizadel ciklon Freddy, se je v sklopu projekta zagotovila osnovna hrana, kot koruzo, fižol, olje, sladkor, za preživetje šestčlanske družine do 2 meseca. Prejeli so tudi odeje in klor za čiščenje vode za pitje, da se preprečuje širjenje kolere, diareje in drugih bolezni, ki so povezane z oporečnimi vodnimi viri. Med izbranimi ciljnimi gospodinjstvi se je dalo prednost tistim, ki jih vodijo ženske, saj so običajno bolj ranljive ter gospodinjstvom kjer so otroci, nosečnice in doječe matere ter druge ranljive skupine kot so bolni, starejši in invalidne osebe. V okviru projekta so se kupile tudi večje količini klora za čiščenje vode v dveh zdravstvenih centrih v vaseh Mpiri in Nsanama, da bodo imeli pacienti in kader v centrih primerne pogoje za zdravljenje. Obnovljene so bile tudi tri poškodovane vodne vrtine s črpalko v krajih Tukula, Mhatere in Jumo. V dela so bili vključeni domačini v sodelovanju s strokovnjaki. S tem ima ponoven dostop do pitne vode 150 gospodinjstev v katerih prebiva okoli 900 ljudi. Za redno vzdrževanje in dobro delovanje vrtin in vodnih črpalk, pa so bili usposobljeni trije vaški odbori za vodne točke s po 27 člani. Za 5 družin v vasi  Ngokwe in 5 v vasi Khungwa, ki so izgubile svoj dom, pa je bilo kupljenih tudi 10 družinskih šotorov v katerih lahko biva do 8 oseb, za boljše zavetje in zaščito družin.

Humanitarna pomoč Slovenije s hrano po ciklonu Freddy v Malaviju.

Žalostno pa je dejstvo, da vsakih nekaj sekund še vedno umre en človek zaradi lakote, in to v svetu, kjer je na razpolago še vedno dovolj hrane za vse, vendar je zelo nepravično razporejena. Ob tem so najbolj prizadeti ravno prebivalci Afrike, saj je med 37 državami na svetu, kjer je največ lakote,  28 držav Afrike. V zadnjem dveh letih se veliko pomoči usmerja na bližnje krize v Evropi, humanitarne krize drugje po svetu, še posebej v Afriki, pa dobijo veliko manj sredstev za nujno humanitarno pomoč, ki omogoča najprej dostop do hrane, in sicer le tretjino tega, kar bi te države potrebovale. Zato si mora celotna mednarodna prizadevati, da naredi vse, da se do leta 2030 izkorenini lakota na svetu. Slovenska karitas si bo zato še posebej tudi v prihodnje prizadevala, da bi najrevnejšim ljudem v Afriki preko različnih humanitarnih akcij in tudi razvojnih projektov omogočala dostop do hrane in drugih osnovnih življenjih potrebščin, kot tudi okrepila odpornost ljudi na nadaljnje krize preko akcij Za srce Afrike, Z delom do dostojnega življenja in Kupim kozo ter tudi ob podpori projektov, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS.

Za nujno pomoč s hrano ob humanitarnih krizah v Afriki ima Slovenska karitas preko celega leta odprt poseben račun LAKOTA AFRIKA. Danes še posebej vabi vse Slovence oprtega srca, da svoj dar za pomoč lačnim, še posebej otrokom, prispevajo preko TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Sklic: SI00 635

Namen: LAKOTA AFRIKA

Iskrena hvala za vsak dar in da kljub stiskam v Sloveniji, mislite tudi na najrevnejše po svetu.

Prosimo vas za objavo.

Hvala in lep pozdrav,

Peter Tomažič,

generalni tajnik Slovenske karitas

Več informacij: [email protected], 031 344 481  

Mnenja izražena v prispevku so mnenja Slovenske karitas, in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS.