Začetek Regionalne konference Caritas Europa

Danes se je ob 14.00 na Bledu začela Regionalna konferenca Caritas Europa pod naslovom: »Od izključenosti do enakosti v Evropi«. Potekala bo do sobote 24. maja. Na konferenci, katere gostiteljica je Slovenska karitas, je udeleženih 92 predstavnikov Karitas iz več kot 40 evropskih držav. Udeležence je uvodoma pozdravil Erny Gillen, predsednik Caritas Europa. Še posebej je izrazil veselje, da je ob začetku konference v imenu vlade RS, ki predseduje Svetu EU, prisoten njen podpredsednik dr. Andrej Bajuk.

V svojem nagovoru je dr. Andrej Bajuk poudaril, da je socialna izključenost trdovraten, večplasten in velikokrat prikrit problem, kar velja tudi za Evropo in seveda tudi za Slovenijo: »Slovenija je v svojo strategijo razvoja od 2006 do 2013 kot ključne nacionalne cilje uvrstila tudi povečanje blaginje, izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje, zmanjšanje socialnih tveganj za najbolj ranljive skupine in krepitev vseh oblik varnosti. Navedeni cilji niso le zapisani, marveč jih v Sloveniji tudi uresničujemo, kar kažejo tudi zadnji podatki Eurostata. Slovenija se z zelo nizkim koeficientom neenakosti dohodkovne porazdelitve, ki znaša 3,4 skupaj z Dansko uvršča v sam vrh Evropskih držav. Prav tako ima po zadnjih podatki Eurostata Slovenija skupaj z Dansko, Slovaško in Švedsko, izredno nizko stopnjo tveganja revščine, ki znaša 12%. Ti podatki predstavljajo jasen izraz čuta solidarnosti, ki prevladuje v naši družbi. Seveda pa ti dosežki niso razlog, da bi vse napore opustili. Lahko je še boljše in zato si moramo prizadevati.« Dr. Bajuk je tudi poudaril, da je poleg zagotavljanja ustreznih politik države na področju zagotavljanja socialnih pravic, izrednega pomena delovanje nevladnih organizacij. V tem kontekstu ne moremo preko vloge Karitas. Statistika ne kaže vsega, zato lahko take organizacije, kot je Karitas, odigrajo ključno vlogo pri odkrivanju in odpravljanju revščine in socialne izključenosti.

V nadaljevanju je prisotne pozdravil predsednik Slovenske karitas, murskosoboški škof msgr. dr. Marjan Turnšek. Izrazil je veselje, da je za letošnjo konferenco bila izbrana Slovenija  in to prav v času njenega predsedovanja Svetu EU. V nagovoru je povedal: »Pomembno je, da se ne zadovoljimo zgolj z enkratno pomočjo posameznikom, ampak da pripomoremo tudi k izboljšanju sistemskih rešitev, ki lahko trajnejše pomagajo, da se v Evropi ne bo povečevalo število izključenih, marveč bo rasla enakost. Veseli me, da se bo v teh dneh odvijal tudi dialog med predstavniki Caritas Europa, evropskega parlamenta, evropske komisije in vlade RS.« V nadaljevanju je poudaril pomembno vlogo družine, ki v globalnih procesih ostaja trdni temelj celovitega osebnega in skupnega napredka. Prav tako ima družina izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju in razvoju socialne varnosti.

Predsednik Caritas Europa, Erny Gillen, je opozoril na prizadevanja, da leto 2010 postane Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Na to leto se želimo pripraviti tudi v Caritas Evropa. Zahvalil se je vladi RS, ki je ta predlog že podprla. Po njegovih besedah je cilj tega leta globalizacija solidarnosti, ki se lahko uresniči tudi v praksi in mora nujno slediti gospodarski globalizaciji.

Jutri se bo konferenca nadaljevala s tematskim delo. Na začetku bodo predstavljene spremembe, ki se dogajajo v evropskih družbah na demografskem področju, spremembe v strukturi družin ter v odnosih na trgu dela in v socialni državi. Predstavljeni bodo konkretni primeri družin in posameznikov, ki se po Evropi soočajo s temi spremembami. Udeleženci bodo skupaj iskali možnosti, kako se lahko Karitas kot nevladna, cerkvena in dobrodelna organizacija odziva na nove izzive in potrebe ljudi v stiski.

 

Alojzij Štefan

generalni tajnik Slovenske karitas

 

Informacije:041 821 834