Revščina je v nasprotju z vrednotami Evrope.

Danes, ob 13.00, se končuje Regionalna konferenca Caritas Europa pod naslovom: »Od izključenosti do enakosti v Evropi«. Potekala je od 21. do 24. maja na Bledu. Udeleženci iz več kot 40 evropskih Karitas so izmenjali izkušnje in dobre prakse reševanja različnih stisk, ki so posledica revščine, s katero tudi Evropi ni prizaneseno, saj kar 78 milijonov ljudi živi pod pragom revščine.

Osrednji predavatelj, dr. Karlo Knopfl, profesor na Univerzi v Freiburgu, je v četrtek v svojem predavanju predstavil tri pereče spremembe v Evropi, ki zahtevajo ukrepanje in primeren odziv tako socialnih politik držav, nevladnih organizacij, kot tudi delodajalcev: «Na področju zaposlovanja vse več ljudi dela v servisnih dejavnosti in več je zaposlenih žensk. Izobrazba iskalcev zaposlitve je velikokrat neustrezna ali prenizka, zato je nujno potrebno še več investirati v izobraževanje, saj je to ena iz med bistvenih konkurenčnih prednosti Evrope. Kapital potrebuje večjo fleksibilnost zaposlenih. Vendar ta fleksibilnost ni sprejemljiva, če delodajalci na drugi strani delavcem ne zagotavljajo varnosti. Spreminja se struktura družin. V Evropi se družine manjšajo. Vse več je parov brez otrok in družin, kjer je mati sama z otroki. Potreben je boljši socialni koncept, ki bo podpiral družine z otroki, zmanjševal tveganje revščine in razvil več storitev za otroke. Evropa se nezadržno stara. Vse manj je mladih in otrok. Nujno  je preoblikovati pokojninske sisteme, tako da bodo starejšim zagotavljali varnost. Potrebnih je še več storitev za starejše in spodbuda aktivnim družinam, da še v večji meri in v smislu solidarnosti poskrbijo za starejše.
V petek so udeleženci dopoldanski čas posvetili pregledu Strateškega načrta Caritas Evropa predvsem z vidika še večjega sodelovanja vseh Karitas v Evropi, tudi tistih, ki so zunaj EU. V popoldanskem času je potekala okrogla miza na temo revščine v Evropi, ki so se je poleg predstavnikov Karitas udeležili tudi: Marjeta Cotman – ministrica RS za delo, družino in socialne zadeve, Vladimir Špidla – evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti ter Ljudmila Novak poslanka Evropskega parlamenta. Pri tem so vsi udeleženci poudarili, da je revščina v nasprotju z vrednotami Evrope. Nujno je sodelovanje med vladami in civilno družbo. Le na tak način je možno učinkovito in spoštljivo pomagati ljudem v stiski. Udeleženci okrogle mize so podprli prizadevanja evropske komisije in izrazili upanje, da bo Evropski svet potrdil leto 2010 za »Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti

Udeleženci regionalne konference so v četrtek, na praznik sv. Rešnjega telesa, obiskali otok na Bledu. Ob najlepših cerkvenih skladbah ob izvedbi komornega zbora Limbar iz Moravč so doživeli moč skupnosti in čarobnost bisera slovenske naravne in kulturne dediščine. Včeraj so se pri Mariji pomagaj na Brezjah, pri sv. maši, ki jo je daroval ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran,  srečali s približno tisoč prostovoljci Karitas iz vse Slovenije. Zbrane je v pridigi nagovoril predsednik Slovenske karitas, dr. Marjan Turnšek. Pri maši je prepeval zbor Škofijske klasične gimnazije in Megaron ter godalni sekstet Slovenske filharmonije pod vodstvom prof. Damjana Močnika. Danes pa si bodo udeleženci po zaključku konference ogledali še prestolnico Ljubljano.

 

 

Alojzij Štefan

generalni tajnik Slovenske karitas